Artikel nr 3 fra blad nr 5-2012
Emne: Dikt
Jeg hørte en lokkende stemme
Av ukjent forfatter

1. Jeg hørte en lokkende stemme
i ungdommens vakreste vår.
Jeg hørte den tidlig der hjemme
og minnet ennu for meg står.
Da kalte min Frelser så kjærlig,
han kalte fra verden meg ut,
han gav meg en utsikt så herlig,
i livet å tjene min Gud.

2. Jeg hørte en lokkende stemme
så titt under jordlivets gang.
Den visket jeg skal deg ei glemme
om veien blir farlig og trang,
så går jeg frimodig i striden
når Mesteren alltid er med.
Jeg vet hva som komme vil siden,
 når striden ombyttes med fred.

3. Jeg hørte en lokkende stemme
når lengs’len i sjelen grep fatt.
Den visket: Snart er du jo hjemme
der finnes ei sorg eller natt.
Der skal jeg hos Jesus få være
i himmelens salige ro.
Der skal jeg få møte de kjære,
hvor gleden er evig og stor.

Ukjent forfatter