Artikel nr 5 fra blad nr 5-2011
Emne: Trossannhet
De har tvettet sine kjortler, Åp 7,14.
Av Kristoffer Fjelde

Det er ”Alle helgens dag”. Det leses fra Bibelen om de salige, Mat 5 og Åp 7. Vi tenker spesielt på dem som har nådd fram til den evige salighet. Det er høytidsdag i Guds menighet. Vi takker Gud for dem som gikk foran, og vi som ennå er under vandringen mot målet, priser lammet som har kjøpt oss til Gud med sitt blod! 

Hvor stort det er at alle er tiltenkt denne salighet. Grunnen til saligheten for alle er bare en eneste: ”De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod”. Her er ingen forskjell eller annen grunn. 

Hva vil det si å få sin kjortel tvettet og gjort hvit i Lammets blod? Det er å få tilgivelse for Jesu skyld for alle sine synder. Når skjer det? Når et menneske i sin hjelpeløshet vender seg til Gud og ber om nåde for Jesu skyld! 

Men skal du bli med i den salige skare der hjemme, da må kjortelen tvettes her i tiden! 

Kjære leser! Hva bygger du ditt salighetshåp på? 

Og så til slutt: Hos Guds folk har alltid gjensynsgleden vært stor. Det skal bli en veldig stund når vi møter vår kjære Frelser! Hvilken jubel i hans nærhet! For en jubel det skal bli når slekt og venner møtes, ja, når sendemenigheten og frelste hedninger møtes. 

Og midt i alt brenner spørsmålet: ”Skal vi møtes hist ved floden”? Det er ennå fare for å bli liggende igjen! Det er ennå noen, noen av våre, som ikke er frelste! 

Herre Jesus! Fyll oss med hellig iver så vi setter alt inn for å nå saligheten, og for å få andre med!