Artikel nr 9 fra blad nr 4-2011
Emne: For ungdom
Selvbildet i Bibelens lys
Av Eivind Gjerde

Menneskelig skjønnhet har alltid vakt oppmerksomhet. I Det gamle testamentet blir ytre skjønnhet omtalt hos en rekke personer. Abrahams hustru Sara, var en meget vakker kvinne. Men med stor skjønnhet er det store fare. Abraham løy av frykt for å miste livet pga av hustruens ytre!! Les 1 M 12,10-20. Batseba, Uraias hustru omtales også som meget vakker (2 Sam 11,2). En rekke menn blir omtalt som fagre. David hadde en utseende som vakte oppsikt. Likedan med Josef som vakte Potifars hustrus begjær (1 M 39,6ff). Kong Saul var den mest enestående mannen i Israel på sin tid. Om han sies det: …,” en ung og vakker mann. Det fantes ikke en mann blant Israels barn som var vakrere en han. Han var et hode høyere enn alt folket” (1 Sam 9,2). Davids sønn, Absalom omtales på samme måte:” Men så fager en mann som Absalom fantes det ikke i hele Israel. Ingen fikk så mange lovord. Fra fortsåle til isse fantes det ikke lyte på ham” (2 Sam 14,25).

I Høysangen priser brudgommen sin brud for hennes skjønnhet. Bruden Sulammit omtales som den fagreste blant kvinner. Hun er vakker og skjønn (Høysangen 1,8 og 16). Den ytre skjønnhet omtales positivt og den vakte oppmerksomhet. Men det gikk ikke så bra med en rekke av disse vakre menneskene. Skjønnheten førte dem opp i problemer. Saul og Absalom! Hvem ville ikke ha vært som dem på deres tid og i dag? Men hvordan gikk det med disse ytre sett fullkomne menn? De fikk begge en tragisk ende på sine liv. Utseende kunne ikke hjelpe dem da de sviktet Herrens Ord! Stor skjønnhet, stor fare.

Går vi til Det nye testamente finner vi ikke slike personkarakteristikker. I Det nye testamentet sees menneskenes liv i lys av det å vinne det evige livet. Det er det alt dypest sett handler om. Skjønnhet eller ikke skjønnhet på denne jord – det er irrelevant! I himmelen skal alle bli ufattelig vakre og skjønne.

Vakker i glamourens tid! 

Ungdommelig skjønnhet selger som bare det. Derfor møter vi stort sett bare unormalt pene mennesker i alle former for reklame, forsider på ukeblader, i filmer osv. Vi elsker å se på disse supervakre overmenneskene, og vi identifiserer oss med dem i større eller mindre grad, om vi liker det eller ikke!

Det er ikke rart at undersøkelser viser at 9 av 10 unge ikke er fornøyd med sitt utseende. Millioner av unge jenter og kvinner slanker seg støtt og stadig, men blir aldri fornøyde med seg selv. Gutter og menn sliter med det samme. Mange pådrar seg psykiske lidelser og alvorlige spiseforstyrrelser som forderver livet og utseendet (paradoksalt nok)! Det er ikke lett å leve opp til de forfuskede idealene i glamourens tidsalder!

Her i verden er det bedre å se godt ut enn å være god! Har du en vakker kropp og et skjønt ansikt ligger verden foran dine føtter. Du har uante muligheter. Gå på! Du er en vinner! Slik blir vi ledet til å tro om vi skal ta glamourens verden på alvor! Vi vet at de lyver og fordreier virkeligheten. Supermodellene blir sminket, silikonbehandlet og bildene av dem blir fikset i billedredigeringsprogrammer. Men til tross for det vi vet, så tror vi altfor mye på dem, likevel!

Finnes det en vei ut av uføret? Ja, det gjør det!

Vær den du i Kristus er! 

I Bibelen, Guds bok står dette geniale ordet: ”Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses!” (Ord 31,30)

Gudsfrykten er en vei ut av glamourens fortryllelse! Ordet som ble sitert er så vidunderlig nøkternt. Et vakkert utseende tilhører ungdommens tid. Med tiden vil utseende falme uansett hva som blir gjort for å hindre det. Vakre ytre sett er vi mennesker bare en viss tid. I alderdommen svinner skjønnheten.

Mer eller mindre skjønn. Til alle mennesker lyder følgende befriende og glade budskap fra Gud selv: Du er skapt i Guds bilde og elsket av ham. Gud har skapt deg slik som du er! Du er unik. Det er ingen som deg. Din Far i himmelen bryr seg nettopp om deg. Du er et kunstverk formet av en mesters hånd. 

Dette vil ikke glamourens verden være enig i. Ja, vi ser forskjellige ut. Noen vakre, andre mindre vakre. Men skjønnhet har mer enn med det rent ytre å gjøre! Den indre skjønnhet hos mennesker kan langt overgå den ytre!

Men den selvfølelsen har Gud selv kallet deg til å ha uansett utseende: Du er skapt av ham og er elsket av ham for Kristi skyld!

Smak litt på følgende påstand: I distansesamfunnet blir utseende viktig. Når nærhet oppstår blir utseende mindre viktig. Når vi lærer mennesker å kjenne, blir deres mer eller mindre vakre utseende mindre viktig! Du blir glad i dem du lærer å kjenne av andre grunner! Det er hele deres personlighet du setter pris på!

Bibelen viser at vi er kallet til å ha vårt alt i Jesus Kristus. Jesus Kristus gav sitt liv i kjærlighet til alle mennesker. Han døde for å sone synden til hvert enkelt menneske på tross av utseende! Vårt store problem er vår synd og skyld overfor Gud. Denne syndeskyld har Jesus Kristus tatt på seg. Du er fri!

Det største er å få høre Jesus Kristus til. Han elsker alle like mye og gjør ikke forskjell på folk. Han behandler ingen etter utseende. Derfor må du ikke identifisere deg med den forførende og falske tidsånd som vektlegger utseende, men identifisere deg med Jesus Kristus. Han befrir deg fra å være en slave av moter, trender og krav til den ”perfekte” kropp og det ”perfekte” ansikt.

Mentalhygienisk drypp 

Hvem kritiserer deg sterkest for utseende? Det er deg selv! Hvorfor kan du ikke bli litt mer oppmuntrende mot deg selv? Kanskje du skulle møte dagen med å se deg i speilet og si: God morgen, solstråle! Tror du at det vil hjelpe? Prøv da vel! Det er jo så mye mer positivt å møte seg selv på denne måten enn å si: For et tryne! Så trøtt og stygg jeg ser ut osv. 

Vi er hardest mot oss selv! Hva kan vi gjøre med det? Snakk positivt til deg selv. Du er jo unik! Det er ingen som deg. Gud gav sin Sønn for å frelse nettopp deg. Han elsker deg. Han har talt alle hårene på ditt hode. Han kjenner alle dine tanker. Han vet hvem du er!

Vår nådeløse kritikk av oss selv kommer dypest sett av at vi er syndere. Synden i oss formørker alle sider ved vårt liv og vår personlighet. Derfor den nådeløse kritikken som vil lamme oss og ta livsmotet fra oss. La ikke din syndige natur (kjødet) få styre din selvoppfatning. La Guds Ord gjøre det. Du er mer verdt enn hele verden (Mat 12,46).

Vi har da vel ikke valgt vårt utseende selv? Nei! Ingen har valgt sine foreldre! Du har ikke valgt deg selv. Du har ikke valgt dine gener. Vi kunne jo alle ha ønsket at ting var annerledes: At vi var høyere eller lavere, penere, hadde tykkere hår eller tynnere hår, flatere mage, mindre av ditt og mer av dat. Ja, vi har alle mangler. Men heng deg ikke opp i det! Slik er du blitt og slik ser du ut. Du lever nå i verden slik som du faktisk ble! Derfor må du ikke bruke ditt korte liv på å rakke ned på og kritisere deg selv sønder og sammen. Men gjør det motsatte: Oppmuntre deg selv i lys av Guds Ord. Lykke til solstråler!

Vårt utseende i det fullkomne Guds rike 

NT lærer oss at vi skal leve vårt liv i lys av at vi må få oppleve den endelige frelse, det fullkomne Guds rike. Tapes det evige livet, da tapes i grunnen alt. Hva nytter det med verdens flotteste utseende i helvetes mørke?

I det fullkomne Guds rike er kjønnspolariteten borte (og mye av årsaken til fokus på kropp og utseende er totalt uaktuelt). De frelste skal være som englene (Mat 22.30).

Det skal skje et stort under med de frelste menneskene når Jesus kommer igjen. De frelste skal bli Jesus lik: ”Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er” (1 Joh 3,2). Og fra Filipperbrevet: ”Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg” (Fil 3,21).

Vi siterer et tredje ord som er svært kraftig! – ”den dag da han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror” (2 Tess 1,10).

For et utseende de frelst skal få! Guds egen fullkomne Sønn skal vise seg herlig og underfull i alle de troende! Fantastisk!

Pleie av utseende 

Hva sier Bibelen om pleie av utseende, klær, sminke, smykker osv. Det er klart ut fra Bibelen at vi skal pleie vårt utseende og kle oss med sømmelighet. Fokus skal ikke ligge på den ytre prakt, men på det indre livet med Gud.

”Likeså skal dere hustruer underordne dere under deres egne menn, for at også de som er vantro mot Ordet, kan bli vunnet uten ord ved hustruenes livsførsel, når de ser deres rene liv i gudsfrykt. Deres pryd skal ikke være den utvortes – hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær, men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse – en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud. For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud. De underordnet seg under sine menn” (1 Pet 3,1-5).

På grunnteksten står det bare klær for ”fine klær”. Det tyder jo på at verset ikke er noe absolutt forbud mot hårfletninger og smykker.

Hos apostelen Paulus kan vi lese følgende ord som er nærmest identiske med ordene fra apostelen Peter: ”Likeså skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold, ikke med hårfletninger og gull og perler eller kostbare klær, men med gode gjerninger, slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige”.

Konklusjonen etter disse bibelavsnitt må bli at en forsiktig bruk av pynt om det gjelder klær, smykker eller sminke, ikke er i konflikt med Guds vilje. Det vakre med mennesket skal komme innenfra hjertet. Pryden skal ikke ligge på det ytre.

Ingen mennesker er så vakre som de Jesus Kristus har fått tatt bolig i, vunnet skikkelse i og fått prege til ånd, sjel og legeme. Men dette er en skjønnhet som verden ikke forstår, men som er til pris for Gud.