Artikel nr 9 fra blad nr 1-2011
Emne: Åndskampen
Alle følger etter i undring!
Av Poul Erik Haahr

Vi mennesker har en forunderlig evne til å fortrenge og lukke øynene når noe er ubehagelig og går innpå oss og som er i mot det vi sier og gjør. 

Bibelen er en forunderlig bok, ufattelig aktuell og presis. 

Guds vilje og planer står fast. Han har åpenbart dem for oss gjennom sitt evige og uforanderlige ord med det ene formål: vår frelse ved troen på Jesus Kristus. (2 Tim 3,14-17). 

Å ta Guds ord, Kristus, til seg er velsignelse og frihet selv om det i det ytre kan se skrøpelig ut, men skatten er gjemt i leirkar. (Joh 1,1-5 og 14, Åp 3,7-13 og 2 Kor 4,7-12). 

Å ikke akte på Guds ord er det samme som å ringakte Gud. Det har forferdelige konsekvenser, både i det skjulte og det åpenlyste. Se for eksempel Mat 7,24-27 og 1 Sam 15,1-23. Den Hellige Ånd bedrøves og lysestaken fjernes og nådegaven til å skille mellom lys og mørke, sannhet og løgn, blir tatt bort. (Åp 2,1-7). 

Fordi de sviktet kjærligheten til sannheten, sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. (2 Tess 2,9-11). De vil komme lenger ut i ugudelighet, og deres lære vil ete om seg som kreft. Det sprer seg og trenger dypere og dypere inn og døden er en uunngåelig følge. Saltet mister sin kraft og duger bare til å kastes ut (2 Tim 2,16-17 og Mat 5,13). Slik er Bibelens vitnesbyrd, enkelt og klart. 

Frafallet starter med en liten surdeig. Noen tanker og ideer, som i seg selv virker små og uskyldige, får plass i sinn og sjel. Langsomt, men sikkert gjør den sin ødeleggende virkning. (1 M 3,1-13 og 24). Til å begynne med kan det være vanskelig å se surdeigens konsekvenser, men til slutt er det åpenlyst. Frukten blomstrer fram og avslører roten (1 Sam 15,1-23). 

Da forstår vi også følgende. Henvender en seg, forblindet som en er til New Age bevegelsen for å hente inspirasjon og hjelp til å bringe evangeliet videre, vil det ende med at en formidler New Age bevegelsens budskap i troen på at en stadig tjener Gud. (Mat 7,21-23). 

New Age bevegelsens budskap er at Gud er kjærlighet! Det er besnærende sannheter, men løgn og bedrag i all sin ensidighet. 

En klar eksponent for dette budskap er Robert Schuller. En av vår tids mest åpenlyse antikristelige personer, som fikk megasuksess, ble primus motor for kirkevekstbevegelsen. Gjennom lederseminarer gav han ideene videre. Et budskap som hans er under Guds forbannelse, og ordet oppfordrer oss til å holde oss fra dem. (Gal 1,8-9, Åp 22,18-19 og Rom 16,17-18). 

Bill Hybels og Rick Warren er blant de mange som ringeaktet Skriftens formaning. De tok ideene til seg og fikk suksess som overgikk Schullers. Ja, Schuller roser Hybels forskjønnende og optimerende teknikk! Hybels og Warren gir ideene videre gjennom nye lederkonferanser som er forandret og tilpasset til tiden. Vi må ha del i suksessen for det virker, tenker kirker og misjonsforeninger over den ganske jord. Advarsler vil en ikke høre på. De tar ideene til seg. Først skjer der mange forandringer i det ytre. Det organiseres og struktureres. Nye tanker og visjoner oppstår, og det holdes kurs og seminarer. I mellomtiden, som en understrøm som knapt kan merkes, skjer forandringen. Surdeigen gjør sin virkning. Ordet endres og tilpasses til alle de nye tanker og ideer, uten det får en ingen vokster. Ordet som lyder i dag, er mer og mer New Age bevegelsens budskap: ”Gud er kjærlighet!” i all sin ensidighet. 

”For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal venne øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr” 2 Tim 4,3-4. 

Klarest kommer det gjerne fram i en av tidens best selgende bøker ”Hytten” (norsk: ”Skuret”) som leses av kristne i et stort antall. De gleder seg over budskapet, over kjærligheten, til tross for at Gud gjøres til en løgner, og Kristus kommet i kjød fornektes (1 Joh 4,1-3). 

Den ondes mål er nådd. Ordet har ikke lenger noen makt, for det er omformet og nytt. Men det gir vekst, for alle følger etter i undring (Åp 13,1-9). 

Bare de som har Lammets segl på sin panne, går fri. Våk derfor, og bed! 

(Artikkelen er tidligere offentliggjort i ”Nyt i Natten”. Oversatt fra dansk)