Baksida fra blad nr 6-2010
Emne: Sang
Utvalgt i Kristus
Torstein Lindhjem

1. Utvalgt i Kristus, jeg fatter det ei.
Jesu forsoning, den gjelder og meg.
Intet fortjenes, kun nåde det var
at han min synd opp på korstreet bar.

 2. Intet jeg makter å gi ham igjen.
Nåden i Kristus, den gjelder dog enn.
Uforskyldt tar han meg synder i favn.
Trygt jeg meg skjuler i frelserens navn.

3. Selv om jeg segner på livsveien om,
Jesus seg bøyer og byder sitt: Kom!
Reiser meg opp og meg rekker sin hand,
atter meg giver av livskildens vann.

4. En gang når døden skal skille oss ad,
trygt kan jeg hvile i nåden han gav,
vite forvisst at når alt her er slutt,
Kristi forsoning, den gjelder for Gud.