Artikkel nr 12 fra blad nr 2-2010
Emne: Påske
Bedehuset i Koncovo er tatt i bruk

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Ivar Lyster

Det har i lang tid vært et stort behov for et hus å samles i for sigøynerne i Koncovo. Antallet troende har øket sterkt, og fra bare noen få som kom til møtene for noen år siden, er det i dag ca 80. 

De har bare hatt en gang å samles i før, og det var helt utrolig hvor mange de kunne presse inn på også dette lille rommet. 

Men behovet for et bedehus ble mer og mer påtrengende. Derfor solgte de tre griser og fikk penger nok til å kjøpe tomt. Deretter startet de å støpe leirblokker. De bruker fortsatt den samme teknikken som Israels-folket brukte i Egypt. De blander leire og halm eller strå, og tørker dem i rammer i sola. Mange tusen slike leirblokker ble produsert. Så murte de opp veggene av disse blokkene. Vi har gitt dem hjelp med å støpe et armert betongbelte på toppen av veggene slik at disse blir holdt sammen, og med taket har vi også hjulpet dem, da de har lite erfaring med slikt arbeid. Men storparten av arbeidet har de gjort selv. Vi har bare kjøpt inn materialene til dem. En solgte kua si og slik fikk de også gipsplater i taket innvendig. 

Huset er ennå ikke helt ferdig. Veggene er ikke pusset, da det er streng vinter i Ukraina, og dette må vente til våren. 

Men huset er allerede i bruk. Når vi var der i desember hadde de hatt to møter der. På det siste fortalte de at de var 88 som var til stede. 

De trenger fortsatt en god del hjelp for huset er helt ferdig, men stoler til dem har vi fått her i Norge. De blir sendt ned først i mars. 

Vi tror at dette huset blir til stor velsignelse for sigøyner-landsbyen Koncovo, og Gud som har virket blant dette folket i flere år nå, vil fortsette med å kalle på de ufrelste. De er veldig fattige og har det vondt, og har bruk for en gud å gå til, og en frelser å tro på. Jesus har sonet for alle deres mange synder, og han setter folk i frihet i denne landsbyen. Pastor Beilo som er den åndelige leder i landsbyen sier: De husker hvordan vi levde før vi ble kristne, og så ser de hvordan vi er nå. Dette er det sterkeste vitnesbyrdet om at Jesus forvandler mennesker. 

Vi regner med at under storturen til Ukraina i september så skal vi også ha innvielse av dette bedehuset.