Artikkel nr 1 fra blad nr 1-2010
Emne:  Leder
Klimakamp eller sjelenes frelse?

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Eivind Gjerde

Alle kristne som kjenner Guds Ord vet at Gud har den største omsorg for sitt skaperverk. I Bibelens første bok leser vi at Gud innsatte mennesket som forvalter over jorden og alt liv på den: ”Da sa Gud: la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden” (1 M 1,26). Gud skaper og Gud innsetter mennesket som er skapt i hans bilde til å råde over jorden som hans visekonge. I Bibelens siste bok kan vi lese at i endetiden vil Guds veldige dom komme over de menneskene som har vært med på å ødelegge jorden: ” Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet – tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden.” (Åp 11,18) 

Det skulle ikke være noen som helst tvil om at Herren våker over sitt skaperverk, og at Han vil stille oss til ansvar for hvordan vi har skjøttet vårt forvalteroppdrag. Derfor kan overskriften på denne artikkelen virke selvmotsigende. Burde det heller ikke stått: Klimakamp og frelse! Hvorfor konstruere en spenning her? I rett bibelsk lys finnes nemlig ikke denne spenningen. En kristen er kalt både til å verne om skaperverket og samtidig arbeide på sin egen og andres frelse! 

Men spørsmålet til oss som bekjenner Jesu navn og lever i 2010, blir? Hva skal ha vårt fokus i tiden som kommer: Klimakamp eller sjelenes frelse? Svaret skulle si seg selv. En kristen må som aldri før arbeide for at mennesket skal bli frelst ved troen på Jesus Kristus. Vi ser for våre øyne at verden som Guds skaperverk, blir ødelagt. Verdens ressurser overbeskattes, planter og dyr utryddes, jord, hav, vann og luft forurenses. Det er tragisk å være tilskuer til dette og det er heller ikke så lett å tenke på at vi i den rike verden må bære hovedansvaret for at det er blitt slik. Når menneskeheten lever i konflikt med naturen, reiser Gud naturen mot menneskene! Verden er blitt en forretning som ikke lønner seg, som en har sagt det! Mens dette skjer, skal vi prøve å gjøre vårt for at ikke utviklingen skal bli forverret. Men vi må ikke ha vårt hovedfokus her. Vårt fokus skal være å vinne mennesker for himmelen. Den verden vi lever på skal gå til grunne. Det viser Johannes Åpenbaring oss tydelig. Satser du på denne verden, så satser du feil. Du må satse på den verden som skal komme. Guds Ord sier:” Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid” (1 Joh 2,17). 

En fortvilet menneskehet vil ikke klare å stoppe den negative utviklingen som er på gang. Det store og mislykkede klimatoppmøtet i København i desember 2009 er et godt eksempel på det. Menneskeheten er på grunn av sin synd, forblindelse og grådighet ikke i stand til å berge verden ved egne krefter. Dette har Guds Ord forutsagt. 

Gud skal når denne tidshusholdning har kommet til sin avslutning, skape en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Det er denne verden som skal ha vårt fokus. Vi må selv passe på at vi får leve i samfunn med Jesus Kristus til vår siste dag, og vi må gjøre det vi kan for å spre evangeliet om frelsen i Jesus Kristus. 

Menneskehetens største problem i dag er slettes ikke klimaproblemene, selv om de er alvorlige nok. Menneskehetens største problem er synden som leder inn under Guds vrede og dom. Et menneske som ikke har mottatt syndenes forlatelse ved troen på Jesus, vil ikke komme inn i Guds rike. Det vil dømmes og gå evig fortapt. Det vil skje selv om dette mennesket har ofret seg selv totalt i kampen for klimaet og jordens fremtid. Det er forholdet til Jesus Kristus som vil avgjøre hvor vi skal tilbringe evigheten. Alle menneskers fremtid er knyttet til Jesus Kristus, ikke til om vi vil klare å stoppe utslipp av CO2 og andre stoffer som kan skade klimaet og tilstanden på jorden. Det finnes en forurensing som er mye farligere og som skaper et ondt og fordervelig klima. Det er den åndelige forurensingen. Åndelig forurensing er uendelig mye farligere både for jord og menneskehet enn industriell forurensing. Med åndelig forurensing forstår vi alle falske religioner og livssyn i verden, og all svermerisk og vranglærende forkynnelse i skriftlig eller muntlig form.

 Norge lever vi i et land der den åndelige forurensing har nådd et katastrofalt og ytterst helseskadelig og giftig nivå. Det åndelige miljøet er forpestet av ondskapens åndehær i himmelrommet, som virker gjennom mennesker som har veket av fra sannheten i Guds Ord. Samtlige av de såkalte biskopene i Den norske kirke er selv vranglærere, eller velsigner og legger sine hender på vranglærere og blir medskyldige i deres onde og urene gjerninger. Mange frikirker og organisasjoner er infiltrert av vranglære, svermerisk og lovisk teologi. 

Ugudelighetens gift spres også fra politisk hold. Åndelig blinde og forførte av synden, har stortingspolitikerne gitt oss den ene ugudelige loven etter den andre; fosterdrapslov, partnerskaps lov og nå sist såkalt kjønnsnøytral ekteskapslov. På samme måte står medie- og underholdningsindustrien i ondskapens tjeneste og spyr ut en flodbølge av programmer, film og litteratur som forderver og ødelegger barnas og de unges sinn gjennom sladder, idoldyrkelse, overfladiskhet, utroskap, porno, vold og annen galskap. 

Jesus undrer seg over om han finner troen på jorden når Han kommer tilbake (Luk 18,8). Noen troende vil det nok være, men uendelig mange flere som kjempet forgjeves for en tapt miljøsak! 

I vår sammenheng passer også dette ordet: ”For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?” (Mark 8,36). Hva gagner all verdens miljøkamp om sjel og sinn forderves av syndens og djevelens forurensing?