Baksida fra blad nr 6-2009
Emne: Sang
Nu evigt väl, nu evigt väl

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Carl Olof Rosenius, 1847

Nu evigt väl, nu evigt väl!
Nu är jag hjärtligt nöjd
Här har nu varje mänskosjäl
En skänkt från himlens höjd
Som mer än tusen världar är:
Guds egen Son, vår broder kär!
Nu är jag hjärtligt nöjd.

Nu skall med allting bliva väl
Trods alla jordens kval
Om mig försmäktar kropp och själ
I tidens jammerdal
Har jag på himlens tron en bror
Då blir allt väl – min tröst är stor:
Jag är av hjärtat nöjd.

Se, det var evighetens råd
Försoningsgåtan stor
Ack, under utav evig nåd:
Guds Son blir mänskors bror
Och sina bröders löftesman!
Uti hans död min synd försvann
Och jag er hjärtligt nöjd.

Jag är i mig en bunden träl
I Kristus är jag fri
Min gamle Adam gör min själ
Otaligt bryderi
Men när Guds egen Son för mig
Blir människa och offrar sig
Då är jag hjartligt nöjd.

Då vågar jag ei låta bli
Att tro och vara nöjd
Då vågar jag ej se förbi
Försoningsvärdets höjd
Ty är den stor, min syndaflod
Längt större Lammets död och blod
Jag är av hjärtat nöjd.

Nu allt var mänska heter, kom
Till denna julfröjd re’n!
Fast icke du är ren och from
Du likaväl är en
Av dem, som Gud till broder fått
I himlens arv du har en lott
Så var av hjärtat nöjd!

O, stäm nu in med salig fröjd
I änglaskarans ord:
Pris, ära Gud i himlens höjd
Och frid upp på vår jord
Och människorna välbehag!
Jag sjunger till min sista dag:
Jag är av hjärtat nöjd.

Carl Olof Rosenius, 1847