Artikkel nr 13 fra blad nr 4-2009
Emne: Minneord
Minneord

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

Lørdag den 2. mai ble Margreta Hovda forfremmet til herligheten etter vel ett års sykdomstid.

I dødsannonsen stod dette vers sitert: ”Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem. Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har. Hver den som korset med ham bar, Guds paradis, vårt rette hjem, det ny Jerusalem.” 

Tankene går tilbake til 30. mars i 2008. Det var møte på Skjæveland Misjonshus, og Margreta ba om ordet. Hun fortalte rolig og med klar stemme at hun hadde fått kreft. Men hun var trygg, takket Herren for frelsen og ba om forbønn. 

Margreta ble født i Kina 19.08.1929. Hun utdannet seg til lærer og ble innviet til misjonær i 1957. Samme år reiste hun ut som misjonær til Tanzania hvor hun ble i fem år. I 1964-69 var hun misjonær i Kowloon i Hong Kong. 

Margreta var glad i Stiftelsen På Bibelens Grunn og møtene på Skjæveland Misjonshus. Hun og søsteren Ellen var med på bibelsamlinger og medarbeidersamlinger og stilte alltid opp for å hjelpe med praktisk arbeid. 

Hun deltok ofte med vitnesbyrd og bønn og foreslo sanger som var blitt gode for henne. Hun hadde alltid noe godt å si om sin Frelser og Herre. 

Hun og Ellen leste også korrektur på Bibelsk Tro noen år og var også med å pakke bladet. Det karakteristiske med Margreta var hennes inderlige troskap mot Guds ord, hennes tjener- og misjonssinn og gode humør. Hun oppmuntret oss andre mange ganger i arbeidet og sa ofte at vi er så glad for å få være med å hjelpe til. 

Den 8. mai ble Margreta gravlagt fra Hinna kirke med stor deltagelse. På minnemøte ble det sagt mange gode ord om henne, både som person og som kristen. Det var en god stund, for Herren var nær og velsignet oss. Kollekten i kirken hadde hun bestemt skulle gå til Bibelsk Tro og til et Misjonsprosjekt i Peru. Det kom inn kr 32000. Vi er svært takknemlig for gaven som vil bli brukt til å oversette evangeliseringsheftet ”Jesus fant meg” til fremmede språk. 

Våre tanker går spesielt til Ellen, de andre søsken og den øvrige familie. Må Herren se til dere! 

Lyser fred over Margreta Hovdas gode minne!

Ja, du er veien, vår Frelser sann,
til alle elendige givet.
Ditt ord som aldri bedrage kan,
det sannheten er og livet.
Og alt jeg syndet min livsens dag,
for din skyld er det tilgivet.

Så sovner jeg trygt i ditt hellige navn,
du våker til natten ender;
Når morgenen stiger, jeg er i havn
og fedrelandet gjenkjenner.
Da kysser jeg med usigelig fryd
de naglemerkede hender.

(Sangboken nr 863, v 5)