Artikkel nr 6 fra blad nr 4-2009
Emne: Bokklipp
Det du sår, får ikke liv uten at det dør

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Hans Erik Nissen

”Du dåre! Det du sår, får ikke liv uten at det dør” 1 Kor 15,36. 

Det er en åndelig lov i Guds rike: Veien til liv går gjennom død. Det gjorde den for Jesus og. Uten korset hadde han ikke blitt oppstandelsens og livets seierherre. Han gjorde det for deg. Dør du ikke i din kamp for å komme til Gud med noe av ditt eget, da finner du heller aldri livet i det en annen har gjort i ditt sted. Og i din tjeneste for Gud skal du huske at så lenge du setter din lit til hva du kan utrette, da mangler selve livet. Og i helliggjørelsen: Så lenge du tror at du kan bli ny ved å gjøre noe nytt, da bygger du opp under selvlivet ditt. 

Du må inn i døden. Det er bare den som ikke har noe, som kan motta alt. Og Gud er så god at han bare vil gi alt! Han gir seg tid til å vente på det øyeblikket da du vil gi ham lov til det. Men er ikke tiden nå inne til å erkjenne virkeligheten? Still deg foran Herren i din elendighet. Andre har gjort det før deg. Luthers siste skrevne setning er: ”Vi er tiggere, det er visst og sant!” På tiggerplassen får du alt av nåde! 

Når du så for siste gang går gjennom døden inn til livet, skal du bli Jesus lik og du har for alltid sagt døden farvel. Da er det halleluja! 

(Fra andaktsboka ”Ett er nødvendig”, Lunde forlag)