Artikkel nr 3 fra blad nr 4-2009
Emne:  Guds ord og løfter
Når Guds ord går i oppfyllelse

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kristoffer Fjelde

”Ikke ett ord ble til intet av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus, det ble oppfylt alt sammen” Jos 21,45.
    For noen år siden, bodde vi hos en gammel enke i Nittedal. Hun leste daglig i sin bibel, noe den bar merker av. Livet hadde vært fullt av prøvelser. Den gamle boka var gamle mors fotfeste i alle stormer. En dag hentet Herren henne hjem. Jeg fikk god tid til å bla gjennom hennes gamle bibel. Den hadde mange merker, men i permen ved siden av de mange løfter sto det dato og årstall. Gud hadde gitt gamle mor forskjellige løfter og Herren sto ved dem.Har du noen gang tenkt på hvor rikt det er å leve i oppfyllelsen av Guds ord? Ja, tenk at også i de urolige tider må alt gå slik at Guds ord går i oppfyllelse
    Men vi skal også minnes en annen side ved Guds ords oppfyllelse: ”Dersom du tror, skal du se Guds herlighet”.
    En troende drømte at han var kommet til himmelen. Han ble vist omkring. Der var noen store lagerrom. Han kom til et rom der hans navn sto. Det var helt fullt, bare et lite tomrom i det ene hjørnet. ”Hva betyr dette”? spurte han. ”Dette rom er fylt av all den nåde og velsignelse som Gud hadde tiltenkt deg under jordlivet, men det lille tomrom viser hvor lite du brukte”, var svaret.
    ”Prøv meg”, sier Herren. For en utfordring! Det står ennå mye igjen på ”Troens bankbok”! Når Satan sier: ”Har Gud virkelig sagt”? 1 M 3,1. Da skal vi få svare med frimodighet: Ja , Gud har virkelig sagt! Over vårt liv skal det få være en troens forventning. Og det skal hete om oss, som det het om Maria: ”Salig er hun som trodde: for fullbyrdes skal det som er sagt henne av Herren”, Luk 1,45.

Vår Gud giver løfter, vår Gud holder ord,
Han ei fra sitt tilsagn kan vike,
Hvil trygt på det ord i din trengsel på jord:
Gud aldri sitt løfte kan svike!