Artikkel nr 14 fra blad nr 2-2009
Emne: Påske
Sjelevinnerkursen

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kristoffer Fjelde

”For om jeg enn er fri fra alle har jeg dog selv gjort meg til tjener for alle, for å vinne de fleste og jeg er blitt som en jøde for jødene, for å vinne jøder, for dem som er under loven, som en som er under loven om jeg dog ikke selv er under loven: for dem som er uten lov, er jeg blitt som en som er uten lov om jeg enn ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus for å vinne dem som er uten lov, for de skrøpelige er jeg blitt skrøpelig for å vinne de skrøpelige for dem alle er jeg blitt alt, for i alle tilfelle å frelse noen”. 1 Kor 9,19-22. 

Til sjøs tales det ofte om kursen. Stadig må kursen justeres og til dette brukes mange hjelpemidler. Det kan være skjebnesvangert å drive ut av kurs. Ordet i dag minner oss om sjelevinnerkursen. I hverdag og helg skal det seiles slik at om det var mulig, noen kunne vinnes for himmelen. Det skal seiles mellom alle for om mulig å vinne noen. Skal dette lykkes, må vi leve nær Ham som gav seg selv for oss. Det betyr at jeg ikke lenger er min egen herre og gjør som jeg vil: Kursen blir uavlatelig at noen må vinnes. Da blir det å kjøpe den beleilige tid og omgås i visdom med dem som er utenfor! 

Hvor stort det er når noen vinnes! Hvor stort det er når et menneskes livsmål blir dette å vinne noen for Kristus! Er du drevet ut av kurs?