Artikkel nr 4 fra blad nr 2-2009
Emne: Påske
”Korsets skygge”

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Erik Høiby

Joh 12,1-16. 
Det finnes et kjent maleri av en engelsk kunstner som er kalt ”Korsets skygge”. 

Det viser en ung mann som står foran arbeidsbenken i et lite snekkerverksted. Med et trett uttrykk i ansiktet retter han seg opp fra det han holder på med, strekker ut begge hendene for så å ånde inn den svale kveldsluften. Gjennom den samme døren faller lyset fra aftensolen inn i rommet. Konturene av den unge mannen tegnes i et klart skyggebilde på veggen bak ham. Dette bilde faller over to bjelker i veggen som krysser hverandre og danner et kors. På den måten blir det fremstilt et bilde av en korsfestet mann. 

Dette maleriet illustrerer det som vi oppdager igjen og igjen når vi leser evangeliene at korset følger Jesus som en skygge. Hele hans liv er en vandring mot korset på Golgata og i skyggen fra dette korset. Og jo nærmere vi kommer langfredag, dess klarere trer skyggen frem. Eller uttrykt på en annen måte: Jo klarere ser vi at korset er det som gjemmer seg i det som skjer i hele Jesu liv. Det ser vi også i denne teksten fra Johannes-evangeliet på Palmesøndag som står som en inngangsportal til det som de gamle kalte ”Korsets uke”. 

Korset er ikke bare et symbol på menneskelig lidelse. Korset er tegnet på den dypeste fornedrelse som Guds Sønn frivillig gikk inn i for din og min skyld. Paulus sier i Fil 2,8 at Jesus fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja korsets død. Derfor er korset også tegnet på det største offer. 

Der henges ”Herlighetens Herre” (1 Kor 2,8). Der dør den hellige og fullkomne for vår skyld. Der møter vi den guddommelige kjærlighet som ikke sparer seg. ”Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?” (Rom 8,32). Guds sterke vilje til å ofre alt for å redde oss fra den evige fortapelse ser vi tydeligst i korsets budskap. 

Oppgjør med syndens makt 

Dessuten står korset for det mest intense oppgjør med syndens makt hvor all menneskelig yteevne er gjort maktesløs. Som følge av slektens dype fall (1 Mos 3) måtte Gud gripe inn med sin hellighet og kjærlighet ved Jesu seier på Golgata. ”Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset.” (Kol 2,14-15) 

Vi vil juble over din frelse og løfte seiersmerke i vår Guds navn!” (Salme 20,6) I disse bibelord ligger den rikeste gave gjemt i budskapet om Kristi kors, for de forteller om nederlag for ondskapens makt og seier for dem som lever i korsets skygge. Dette er noe av hovedinnholdet i ”Ordet om korset” i bibelsk lys. (1 Kor 1,18) Vi ser at korset med dette innholdet følger Jesus som en skygge når lyset kommer fra profetenes og apostlenes vitnesbyrd i Bibelen. Dog er det ikke alltid at det ser slik ut. Noen ganger synes korset å forsvinne. Ja, ser det ikke slik ut når vi ser Jesus i Galilea, omgitt av store flokker som beundrer ham? Ser det ikke slik ut også her på innfartsveien til Jerusalem hvor begeistringsbrusen bølger mot ham? Var det ikke slik at folket som hadde opplevd ham ved Lasarus grav, så i ham den kommende konge som skulle samle folket og befri dem fra undertrykkerne? I bruset fra folkehavet nyttet det ikke for Jesus å oppklare misforståelser. I stedet handler han ved at han finner et esel og setter seg opp på det. Dermed er korsets skygge der igjen, for her kommer ikke han som er ute etter politisk eller militær makt. Her kommer kongen som snart skal bestige korset og krones med torner. 

Også i hjemmet i Betania synes korsets skygge å være blitt borte. Her er søskenflokken igjen samlet, Marta, Maria og Lasarus. Det blir festmiddag sammen med Jesus. Alt tegner så bra. Her er ingen saddukeere med nærgående spørsmål. Her er ingen øversteprester med kritiske blikk og onde tanker. Marta varter opp etter alle kunstens regler. Maria ofrer spontant sin kostbare eiendom, et pund dyrebar nardussalve. Så langt er alt harmonisk og fredfullt. Men så faller korsets skygge også inn i hjemmet. Forrederen Judas reiser sine innvendinger diktert av Satan selv. Og Jesus, Frelseren, han begynner å tale om dagen for sin gravferd.

”Korsets skygge” i lys av ordet 

Vi ser det tydelig: Å lage idyll omkring Jesus er umulig, for korset følger ham som en skygge. Det skal lys til for å se skyggen som følger Jesus. Dette lyset kommer ene og alene fra Skriften. Når lyset derfra stenges ute, når Bibelens Ord om ham leses med skylapper, ser du ham uten korset, bare som mannen fra Nasaret, menneskers store ideal. Folkemengden som hyller ham med palmegrener og hosianna rop, ser ham også i grunnen slik, men snart blir jubelen erstattet av de hatske ordene: Korsfest, korsfest! Med all tydelighet viser dette at det er ikke holdbart i lengden kun å betrakte ham som et stort menneske. Du kan gjerne begynne å hylle ham som det, slik mange har gjort det før deg. Men det vil komme en dag da det ikke bærer. Når du opplever nederlag, når du vet at du kommer til kort og din livs båt er i ferd med å synke, er det da noen hjelp i å møte Jesus bare som et idealmenneske? Nei, for da blir du bare enda mer fortvilet. Du vil oppdage at avstanden mellom deg og ham blir enda større, forskjellen på dine idealer og hans vil bli enda klarere for deg og dine nederlag bli enda større og alvorligere når du sammenligner deg med ham, og det skal du gjøre, men du må ikke stanse der, for da synker du enda dypere ned i fortvilelsens hengemyr. I den situasjonen trenger du nettopp å se Jesus i korsets skygge, se at han kan tilgi og gi deg tilbud om å starte på nytt. Husk at Jesus løser lenker, før han løser gåter! Bare Jesus med korset kan hjelpe deg når du har kollidert med Guds lov og ikke strekker til. 

Jesu kors, din frihet! 

Jeg så engang en hest med et tungt kjerrelass som stod fast i en gjørmet åker. Det var bare en mulighet for å komme løs: lasset måtte av. Slik er det i livets mange hverdager, for der følger byrdene med. 

Slik er det også når døden nærmer seg. Da har du ingen hjelp av at Jesus kommer til deg med sine idealer og fordringer. Da trenger du ikke en som legger byrder på deg, men en som tar dem fra deg. Det gjør Jesus gjennom korsets budskap. På korset bar han byrdene for alle dine synder for at du skulle slippe å bære dem. Korset som bar ham, gir gaver som bærer deg. Det innebærer ikke at troen på ham blir en problemfri tilværelse hvor du er kvitt alle sorger og bekymringer. Men du får eie trygghet i visshet om at er ditt liv forankret i ham som døde på korset for dine synder, og da har du trygg grunn under føttene uansett hvordan livet arter seg. I gode og onde dager kommer Jesus deg i møte. Når arbeidslysten er der eller innsatskraften mangler. Når du lykkes eller mislykkes. Når venner svikter og sykdom og prøvelse rammer deg:

”Har du ditt hus oppå klippen bygd, 
sikkert i stormen det står 
Da kan du alltid få hvile trygt, 
stormer det år etter år 
Og du som seiler blant skjulte skjær: 
Husk i Guds havn er det fred og ro! 
Ankergrunn sikker du finner der, 
kast kun ditt anker i tro!"

Min Jesus, du er såret
for mine synder så,
jeg burde selv ha båret
den straff som på deg lå.
Se hit! Her står jeg arme.
Fordømt til vredens ris,
deg over meg forbarme.
Ditt nådeglimt meg vis!
Sangboken 672, v. 2