Artikkel nr 13 fra blad nr 1-2009
Emne: Kristen omsorg
Fjernadopsjon i Ukraina

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

Som vi skrev i nr 6/2008 av Bibelsk Tro ønsker Stiftelsen På Bibelens Grunn å støtte arbeidet til Stiftelsen KPKUkraina i Ukraina ved god kristen litteratur og fjernadopsjon. 

Det første prosjektet er å få oversatt ”Jesus fant meg” til ukrainsk. Det arbeidet er allerede i full gang. Det er en som heter Victor Olya som oversetter heftet til ukrainsk fra russisk og engelsk. 

Vi vil oppfordre leserne til å be spesielt for dette prosjektet. Den som vil være med å støtte dette arbeidet økonomisk, kan sende penger til ”Støttefond for evangelisk arbeid og misjon” (se side 26). 

Når det gjelder fjernadopsjon, så oppfordrer vi de av dere som ønsker å hjelpe fattige barn i Uzhgorod og omegn å tenke over dette. Det er mange som trenger din hjelp. For kr 200 i måneden kan du være med å hjelpe en gutt eller jente til skolegang, helsehjelp, mat og klær. 

Skriv gjerne til Stiftelsen KPK-Ukraina, postboks 211, 4358 Kleppe. Der vil du få de opplysningene du trenger. Vil du gi en gave til arbeidet i Ukraina, kan du sende det til kontonr 3212.20.34037. 

To av våre barnebarn har adoptert lille Daniel Shomodi. Han hører til i en fattig familie som bor i Uzhgorod. Han er snart 4 år og bor sammen med mor, far og 6 søsken i et lite rom på ca 10 kvadratmeter. Her lager de mat, eter og sover alle sammen. Faren ble skadet i en ulykke og kan ikke arbeide. Mora gjør så godt hun kan for barna. 

Vi ber for ham og familien hver dag om at Herren må se til dem i sin nåde. Legg merke til at Herren ser med velbehag på dem som forbarmer seg over (for) de fattige: ”Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerninger” Ords 19,17.