Artikkel nr 11 fra blad nr 1-2009
Emne: Aktuelt emne
Aksjon Ekteskap 09

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

Statsstipendiat og filosof Nina Karin Monsen har sammen med sin mann, dr.juris. Helge Johan Thue startet en aksjon for det gamle ekteskap imot den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven som gjelder fra 01.01.2009. Aksjonen er kalt: AKSJON EKTESKAP 09. 

Vi er svært takknemlig for denne aksjonen og vil oppfordre våre lesere til å støtte den. Særlig oppfordrer vi de enkelte ektepar å skrive inn til Folkeregisteret og Justisdepartementet om at dere vil bevare det gamle ekteskapet. Dere kan gjerne bruke formuleringene som dere finner nedenfor. 

Nina Karin Monsen skriver i en mail den 5. januar: ”Det er gledelig å fortelle at det er et jevnt sig av interesserte. Dette kan bli en folkebevegelse av det gamle slaget: NEI TIL DET NYE EKTESKAPET! GI OSS DET GAMLE TILBAKE! 

Kort orientering: 

Alle kan delta i aksjonen, uansett tro eller livssyn. AKSJON EKTESKAP 09 dreier seg om enkel jus, filosofi og logikk. 

Det gamle ekteskapet er som dere vet borte, men ektepar blir ikke spurt om de vil tre inn i den nye loven. Ingen nye kan gifte seg etter den gamle loven. Partnerskapsloven er også fjernet, men partnere kan si nei til den nye loven, og fortsatt være partnere. Men ingen nye kan bli partnere. Myndighetene har altså respektert partnernes individuelle frihet og rett til å samtykke, til tross for likheten mellom de to lovene. Karen Kristine Friele har uttalt at hun vil si nei, hun liker sitt partnerskap. (Nettavisen 11.06.08) 

Noen hevder at det gamle ekteskapet lever videre, fordi endringen ikke har økonomiske konsekvenser. Da ekteskapsloven ble forandret i 1927, (formuesordningen mellom ektefellene), fikk alle anledning til å velge hvilken ordning som passet dem best. 

Men denne endringen har innført tvil om selve det enkelte ekteskapets gyldighet: Høringsuttalelsene fra kristne forsamlinger var entydig imot endringen. Frivillig samtykke til ekteskap er absolutt nødvendig for at et ekteskap er gyldig. Begge parter må samtykke. 

Den nye loven har dramatiske konsekvenser for synet på hva et ekteskap er og familiens betydning. Barnets menneskerettigheter er angrepet, det mister retten til en far. Et barn kan nå få en medmor istedenfor sin far og tape farsarven. Barnet kan med statens hjelp avles frem av homofile i og utenfor ekteskap. Konsekvensene av loven er en legitimering av et inhumant menneskesyn. 

AKSJON EKTESKAP 09 gjelder i første omgang ekteskapets gyldighet, menneskerettighetene og individets frihet. 
Hvis vi som allerede er gifte, ikke samtykker til den nye loven, er det et viktig juridisk spørsmål om vårt ekteskap nå er gyldig. Hvis vi ikke ville ha giftet oss etter den loven, er vi ikke gift! Myndighetene må ha plikt til å gi oss et entydig svar. 

Vi skal også med denne aksjonen utforske om diskrimineringsloven gjelder kristne og/ eller heterofile ektepar, og vi altså har rett til likebehandling med partnere og bli respektert som enkeltindivider. 

Alle kan delta i denne aksjonen på fire måter: 

1. Skrive brev til Folkeregister/Justisdepartement med spørsmål om ekteskapets gyldighet og individets rett til å samtykke, velge mellom den gamle og den nye loven. 
2. Bli med på søksmålet mot staten som representanter for gruppesøksmålet. 
3. Bli med som støttemedlemmer for søksmålet, her kan man komme med etterhvert. 
4. Være med i tenkegrupper på forskjellige områder. Rettssaken kan føre til Strasbourg om norske domstoler ikke gir oss medhold. Men vi tar det skritt for skritt”. 

Når det gjelder å sende brev til Folkeregisteret og Justisdepartementet, så kan en formulere et eget brev, eller en kan bruke følgende forslag og sende det til oppgitt adresse:

1. brev: 
Det sentrale Folkeregister, 
Fredrik Selmersvei 4, 
0633 Oslo 
Eller: Pb. 6300 Etterstad, 
0603 Oslo 

Vi vil med dette gjøre oppmerksom på at vi ikke samtykker til at den lovendringen i ekteskapsloven som fant sted nyttårsaften 31.12.08, kl. 24.00, skal gjelde for vårt ekteskap. Vi har giftet oss etter den gamle loven og vil beholde den. Herved krever vi å likebehandles med partnere som får rett til fortsatt å være partnere etter 1.1.09, og si nei. 

Undertegnes med navn, kjønn og personnummer. 

2. brev: 
Justisdepartementet, 
Akersgt. 42, 
0180 Oslo 

Vi vil med dette be om informasjon om vårt nåværende ekteskap fremdeles er gyldig etter at den nye ekteskapsloven trådte i kraft 1.1.09. Vi brukte ikke denne loven da vi giftet oss, og vil understreke at vårt samtykke til ekteskap nå ikke lenger strekker til. 

Den helt avgjørende forutsetning for et gyldig ekteskap er at det er basert på frivillighet og samtykke., jfr. Ekteskapsloven § 1.a. Gml. Ordning. 
Undertegnes med navn, kjønn og personnummer. 

Vi vil oppfordre alle våre gifte lesere å sende brev og si ifra til de respektive instanser.