Artikkel nr 9 fra blad nr 6-2008
Emne: Vitnesbyrd og tjeneste
Støtte til arbeid i Ukraina

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

KPK-Ukraina er en offentlig humanitær stiftelse med formål å hjelpe gatebarn, fattige familier og eldre i Vest-Ukraina, gjennom å vise nestekjærlighet i form av forkynnelse, omsorg og distribusjon av nødhjelp. Stiftelsen KPKUkraina støtter og samarbeider med ”House of Mercy”, Barmhjertighetens hus, som ikke er tilknyttet noe kirkesamfunn, men lederne er konservative baptister. 

Styret for Stiftelsen På Bibelens Grunn har vedtatt å støtte arbeidet som Stiftelsen KPK-Ukraina driver i Ukraina. I første omgang med å støtte arbeidet med fjernadopsjon og med god kristen litteratur. Stiftelsen første prosjekt er å få ”Jesus fant meg” oversatt og trykt på ukrainsk. – Den som vil støtte dette arbeidet, kan sende penger til ”Støttefond for evangelisk arbeid og misjon” (se side 28). 

Ukraina er et av de fattigste land i Europa. Mye fattigdom og nød blant både barn og voksne preger dette vakre landet.

I følge offisielle ukrainske tall, er det over 100.000 gatebarn i Ukraina. Bare i hovedstaden Kiev skal det være rundt 25.000. Dersom man inkluderer barn i barnehjem og vanskeligstilte barn, er tallet rundt én million barn! 

De fleste gatebarna er gutter mellom sju og fjorten år. Etter fjortenårsalderen havner mange i ungdomsfengsel, og har veldig vanskelig for å komme ut av den negative spiralen av kriminalitet. 

Noen barn, også småbarn, ender på gata av den enkle grunn at de tvinges av foreldrene til å bidra i familieforsørgelsen gjennom å tigge og stjele. Andre årsaker kan være at barn blir utnyttet seksuelt, er offer for vold i hjemmet, eller har foreldre som er alkoholikere og prostituerte. 

Sykdommer, infeksjoner, lus og lignende er utbredt blant gatebarna. Røyking, alkoholmisbruk narkotika og sniffing er også et vanlig problem blant dem. 

For å hjelpe noen av disse barna kjøpte Stiftelsen KPK-Ukraina et hus, med en tomt på 6,4 mål, nær byen Uzhgorod og satte det i stand. Den 25. september 2005 ble senteret ”House of Mercy” innvidd. For tida er det 19 barn på senteret. Dersom ikke disse barna var blitt tatt hånd om, ville sannsynligvis noen av dem vært døde nå og andre kanskje prostituerte. 

Ønsker du å være med å hjelpe en eller flere av de vanskeligstilte barna i Uzhgorod og i området omkring, kan du fjern-adoptere barn. Det koster kr 200 pr måned. Hvert barn har to faddere slik at det får kr 400 pr måned. Disse pengene brukes under tilsyn til mat og klær, medisiner, skolegang og andre nødvendige ting. Dessuten oppfordres alle til å be for fadderbarna sine. 

For tida har KPK-Ukraina ca 120 fjernadopterte barn og har kjennskap til familieforholdene til den enkelte og vet hvor de bor. 

Det føres nøye kartotek for hvert enkelt barn slik at alle fadderne i Norge kan være sikre på at barna blir nøye fulgt opp. Eventuelle gaver til barna kan sendes med hjelpesendinger som går fra Vigrestad tre ganger pr år. 

Den som ønsker å hjelpe kan skrive til: Stiftelsen KPK-Ukraina, postboks 211, 4358 Kleppe 

Du kan få vite mer om arbeidet ved å gå inn på: www.kpk-ukraina.com/ 

La oss huske på alle de fattige og syke i Ukraina i våre bønner til Gud og be om frelse og nytt liv for den enkelte.