Artikkel nr2 fra blad nr 6-2008
Emne: Andakt
Rammen og bildet

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Erik Høiby

" Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke. For se, jeg forkynner dere en storglede ‑en glede for alt folket. I dag er det født dere en Frelser, som er Kristus Herren i Davids by." Luk 2, 9‑11

"En Frelser er oss født i dag”, synger vi på 1. juledag, men trenger vi ikke å nynne litt sterkere på det verset, også ellers i julen, slik at vi ikke glemmer hva julen egentlig er og hva den dreier seg om? ‑ Jo visst er julen barnas fest og hjemmenes fest og juletrefest og hva mere er som vi kan liste opp av glade og gode ting. 

Naturligvis hører klokkeklang og kirkegang, julemat og alskens presanger med til rammen omkring en norsk julefeiring. For alt hører med til julens vidunderlige ramme, for intet skal mangle av noe slag. Men det kan vel bli et spørsmål om ikke den ytre ramme holder på å ta luven i fra bildet? 

En pen ramme er jo utmerket. Det ville føles nokså nakent uten den. Men en ramme skal aldri flytte vår oppmerksomhet over på seg selv ‑ bort fra selve bildet, for rammens funksjon er jo nettopp å fremheve bildet og kaste glans over mesterverket. ‑ Tør vi med hånden på hjertet si at vi feirer julen på en slik måte i Norge i dag? For julens sentrale innhold, selve "bildet", det er Jesus, Guds Sønn og verdens Frelser. Glir vår oppmerksomhet bort i fra ham og over på julens skinnende komme, da er det noe som er galt. Kanskje det endog er dem som har mistet bildet og bare sitter igjen med rammen. Om den er aldri så vakker, vil det likevel bli noe tomt og meningsløst med en jul bare omkring en ”ramme”. Visst kan man lage julestemning med lys og glitter og stas, mens hovedpersonen selv, Jesus Kristus, er utelatt, han som det hele dreier seg om. Uten ham mangler det aller vesentligste, julens skjønne bilde og egentlige innhold. 

Måtte ikke denne jul bare bli en tom " rammefest" for oss, men la det være vår bønn at himmelens Gud må hjelpe oss til å lage en ramme om julen som fremhever bildet. 

”Akk, kom jeg opp vil lukke 
mitt hjerte og mitt sinn 
og full av lengsel sukke: 
Kom Jesus, dog her inn. 

Det er ei fremmed bolig, 
du har den selv jo kjøpt, 
så skal du blive trolig 
her i mitt hjerte svøpt.”