Artikel nr 12 fra blad nr 5-2008
Emne: Bokmelding
Ny bok: “Ved nåden i Kristus Jesus”

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kjell Dahlene

Det hører ikke med til den daglige kost i dag å få en postill i hånden. Tidligere generasjoner hadde den gjerne som en del av sitt andaktsliv i heimen. En postill er en gjennomgang av søndagstekstene i kirkeåret. 

Einar Kristoffersen har vært svært aktiv på dette felt. Det er nok flere som har gjort seg bruk av søndagstekstene som har vært lagt ut på internett. Her har han både første og annen tekstrekke. 

Nå har han bearbeidet første tekstrekke og gitt den ut i bokform. Det har blitt en smakfull bok. Personlig synes jeg nok at tilgjengeligheten hadde blitt noe lettere dersom bokstavene hadde vært større, men her er det mange avveininger som må taes. Boken ville med det blitt større og dyrere. 

Boken gir oss stort sett ikke en gjennomgang av tekstene, men skjærer oftest rett inn til hovedsaken. Det er lov og evangelium som blir forkynt på en sterk og klar måte. Selvrettferdigheten kommer under lupen og blir grundig avkledd. Det eneste håp en står igjen med, er det Kristus er og har gjort for oss. 

Det er befriende å lese prekener hvor vårt eget selvstrev blir avslørt. Bare det Kristus får virke har verdi. En kristens to naturer kommer klart fram slik at en lærer å sjeldne mellom dem. 

Boken holdes oppe av en grunntone. Det er at Guds ord virker tro og holder den ved like. 

Den boken er en god besinnelse på evangelisk luthersk og roseniansk kristendomsforståelse. Det er ikke den slags vi hører og leser for mye av i vår tid. Prekenene bæres oppe av en sjelesørgerisk tone. De vil være med på å skape klarhet i gudsforholdet. 

Jeg vil ønske at boken får mange lesere. 

Tittel: Ved nåden i Kristus Jesus 
Undertittel: Fra Prekestolen vol. 1 
Forfatter: Einar Kristoffersen 
Forlag: Stift. på Bibelens Grunn, 2008