Artikel nr 10 fra blad nr 5-2008
Emne: Bibeltillit
Vi kan stole på Guds ord

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

Stiftelsen På Bibelens Grunn avholdt sin 13. bibelsamling på Audnastrand leirsted 24.-27. juli 2008 under mottoet: ”Vi kan stole på Guds Ord i dag!” 

Over 40 faste deltakere fra Oslo til Stord hadde satt seg stevne på leirstedet i Lindesnes kommune. Flere fra bygdene omkring deltok på enkelte møter. 

Erling Yrkje og Dagfinn Natland talte Guds ord ved bibeltimer og møter, og Gordon Landro hadde et foredrag om Hans Adolph Brorson, og det ble sunget noen sanger fra hans rikholdige sangskatt. Ellers deltok Gunnleiv Stensland og Sigmund Voll med god og vakker sang. 

Det ble også anledning til å ta en båttur i Sørlandets vakre og fascinerende skjærgård. Forkynnelsen på bibelsamlingen var preget av en inderlig troskap mot Guds ords inspirasjon og autoritet og med en klar forkynnelse av synd/ nåde, lov/evangelium til oppbyggelse og evig liv. Livets to utganger ble poengtert med alvor og fasthet. – Bare i Jesus Kristus er frelse å få! 

I samtalene under bibelsamlingen kom flere inn på den alvorlige situasjon det norske folk er i. 
Det viktigste i vår overflatiske og normoppløsende tid er en klar forkynnelse av Guds ord, en forkynnelse av lov/evangelium, synd/nåde til vekkelse, frelse, oppbyggelse og tjeneste. 

Lovens krav og syndens alvor må forkynnes med fasthet og klarhet slik at enhver blir skyldig overfor den levende og hellige Gud. Samtidig må Jesus Kristus som korsfestet males for tilhørernes øyne til frelse, frelsesvisshet og tjenesteiver. 

Bare en klar forkynnelse av hele Guds råd på grunnlag av Bibelens inspirerte og autoritative ord vil være til gagn, hjelp og velsignelse for Guds folk i endetida. Derfor må alle sekulære ideologier og religiøse bevegelser som bryter med Den Hellige Skrift, avsløres og forkastes. 

Følgelig oppfordres kristenfolket i landet vårt å være med og arbeide for, med alle lovlige midler, å avskaffe landets lover som bryter med Den treenige Guds livslover for menneskelivet (de ti bud). Den nylig vedtatte felles ekteskapslov (kjønnsnøytral ekteskapslov) er brudd med Guds skaperordning og Guds livslover for menneskelivet. Derfor bør den tas opp til ny vurdering og avskaffes. 

La oss i vår iver imidlertid ikke glemme å be for kongen og hans hus, storting og regjering, og alle med makt og myndighet og hele det norske folk! 

Det er godt og trøsterik å vite at Herrens løfte står fremdeles ved lag: ”Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” Mat 28,20.

Guds ord det er vårt arvegods 

Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være. 
Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære! 
Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. 
O Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, 
det i vår ætt nedarves! 

( Sangboken, nr 592)