Artikel nr 3 fra blad nr 5-2008
Emne: Dikt
Jeg er frelst av Jesu nåde

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Ane Katharine Fredensborg 1988

Jeg er frelst av Jesu nåde.
Mine synder sonet er.
Men det er en stadig gåte,
Jesus, at du har meg kjær.
Dog jeg klynger meg til dette,
ja, jeg juble vil det ut:
At for Jesu skyld med rette
er jeg kledt i rettferdsskrud!

Og om djevelen vil prøve
i mitt hjerte tvil å så,
aldri skal min skatt han røve,
hvilken vei han enn vil gå.
Når jeg er i Jesu hender,
ei han rive kan meg ut.
Jesus meg jo ser og kjenner,
og han skjerme vil sin brud.
Om min vei går gjennom trengsel,
Jesus holder fast min hånd.
Det har gitt meg himmellengsel,
og har knyttet sterke bånd,
som til Jesus meg har bundet,
ja, om stor min smerte var:
Jeg hos ham min hjelp har funnet,
sett hans trofasthet jeg har.

Når jeg på min vandring faller,
Jesus er en trofast venn.
Med sin frelserrøst han kaller
og meg reiser opp igjen.
Alltid er han ved min side,
han vil ikke miste meg.
For min synd han måtte lide.
Dyrebar for ham er jeg.

Når mitt livsløp er til ende,
Jesus tar meg hjem til seg.
Da skal jeg ham se og kjenne,
som har fullbrakt alt for meg.
Jeg skal møte mine kjære,
som var med på veien her.
Evig skal vi sammen være.
Tenk, når jeg i Himlen er!