Baksida fra blad nr 4-2008
Emne: Dikt
Kan ondt bli godt

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av H. Myhren

1. Kan ondt bli godt, og surt bli søtt?
    Kan nytt liv gjennom død bli født?
    Kan mørke natt og tordensky
    bli til en solklar dag på ny?
    Kan det som synes tungt og grått
    bli vendt til det som gjør meg godt?
    Kan smerte, sorg og bitter nød
    bli annet enn til sorg og død?

2. Ja, i den store Mesters hånd,
    der jeg blir formet av hans Ånd,
    gjør han sitt store mesterverk,
    og viser klart sin allmakt sterk.
    Hos han blir synderen gjort ren,
    han leger sår helt uten mén.
    I kjærlighet han sier: ”Kom”,
    og frir meg ut av død og dom.

3. Jeg er en gråstein Herren fant,
    han gjør meg til en diamant.
    Om slipningen på jord er hard,
    og mange spørsmål mangler svar,
    – så tror jeg, ja, jeg vet for visst
    at Mesteren en gang til sist
    tar bort hver tåre fra mitt kinn,
    og fører meg i himlen inn.