Artikel nr 9 fra blad nr 4-2008
Emne: Småstykke
Vår yppersteprest og våre skrøpeligheter

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kristoffer Fjelde

Hebr 4,4-16. Mangt kan ta frimodigheten fra et Guds barn. Spesielt skrøpelighetene som alltid er mange og store. Guds ord minner oss om vår store yppersteprest som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn. 

Det ville være uråd å nå himmelen en dag om vi ikke hadde en yppersteprest som kunne gå god for oss for Guds åsyn! 

Det synes som mange Guds barn ikke har fått øye på den “opphøyede yppersteprest” og av den grunn sliter med mang en unødvendig tvil og anfektelse. 

Vår yppersteprest åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, Hebr 8,1-2, 9,24-26. Yppersteprestens drakt forsikret at alle i Israel var med innfor Guds åsyn. Han åpenbares, det er nå dette skjer, som stedfortrederen min, som min bror, som min representant. 

Jeg er satt i himmelen i Kristus, Ef 2,6. Legg merke til Rom 5,9-10! Imot mine skrøpeligheter i dag skal jeg i Jesu navn, i min yppersteprest, få si med de gamle trosheltene: “Holder ikke min kristendom, så skal min Kristus holde!” 

Hold fast ved bekjennelsen! Bli ved i troen, hvor skrøpelig og syndig du enn måtte være, på det håp evangeliet gir, Kol 1,21. Hold deg til den yppersteprest som Guds ord fremstiller! La ikke dine skrøpeligheter ta frimodigheten fra deg til å gå frem for nådens trone! Legg merke til navnet på tronen: Nådens trone! Frimodighetens grunnlag skal du få ha i din yppersteprest!