Baksida fra blad nr 3-2008
Emne: Sang
Når dagen begynner med Jesus

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

T: S.M. Fredriksen

1. Når dagen begynner med Jesus,
kan jeg være trygg og glad.
Jeg legger mitt altframfor Jesus.
Kan håp og frimodighet ha.
5. Når livet fortsetter med Jesus,
kan ingen et rikere få.
For hver dag han vil være med meg.
I lysere dager og grå.
2  Når dagen fortsetter med Jesus,
vil jeg få hans råd og trøst.
Jeg legger mit alt framfor Jesus.
Vil lytte til hyrdingens røst.
6. Min frelse er bygget på Jesus,
må troen mot ham rettet bli.
Jeg legger min tvil fram for Jesus.
Han trygghet og styrke vil gi.
3. Når dagen kan slutte med Jesus,
jeg trygt inn i sengen kan gå.
Jeg legger min dag framfor Jesus.
Han tilgir min synd, passer på.
7. Når livet får slutte med Jesus,
jeg livsdagen kan si farvel.
I tro får jeg komme til Jesus,
han signer óg min siste kveld.
4. Mitt liv det begynte med Jesus,
i forbønn jeg stadig var.
I dåpen jeg ble rein i Jesus,
for meg ville Gud være far.

T: S.M. Fredriksen M: K. Fredriksen