Artikel nr 15 fra blad nr 3-2008
Emne: Småstykke
Han opplot skriftene

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Hugo Odeberg

”Brente ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og opplot skriftene for oss?” Luk 24,32. 

Der har vi liksom i et glimt det som Det gamle testamente, Den hellige skrift, var blitt for de første kristne: Det var blitt et skrift som gjorde deres hjerter brennende. 

Men det er enda et moment vi må legge merke til. Som nevnt var de fortrolige med Det gamle testamente. Likevel bebreidet Jesus dem i begynnelsen at de hadde vært så uforstandige og senhjertede i sitt forhold til Det gamle testamente. Men nå var de ikke lenger sene. Nå var deres hjerter brennende. Hva hadde skjedd i mellomtiden? Hva var grunnen til at deres hjerter var blitt brennende? Jo, at ”han opplot skriftene for dem”

Det hadde altså hendt noe som gjorde skriftene interessante og fengslende, gjort dem til skrifter som gjør hjertene brennende. Dette var blitt mulig fordi Kristus hadde fått utlegge Skriften. Han hadde åpnet inngangen til den. 

(Fra Kristus og Skriften, Gry Forlag)