Artikel nr 10 fra blad nr 3-2008
Emne: Småstykke
Fri abort

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Emanuel Minos

I 1978 ble selvbestemt abort lovfestet. Det skjedde i Stortinget med en stemmes overvekt. Bare ett parti gikk enstemmig imot dette fatale vedtaket. Andre derimot ”fristilte” sine representanter, som det så vakkert heter. I den senere tid har vi fått et nytt begrep som har blitt kalt ”angrepillen”. Begge foreteelser utfører samme oppgave. Resultatet er at hvert år blir 14000 gryende menneskeliv utryddet i selvbestemt abort. I tillegg kommer alle de spirende liv som blir fjernet gjennom angrepillen. 

I denne forbindelse kan det være riktig å foreta et regnestykke. Regnestykket blir basert på advarsler som Statistisk Sentralbyrå har kommet med når det gjelder den demografiske sammensetning av det norske folk i 2060. Da blir det hevdet at folketallet til den etniske befolkningen kan være i krise. Hva Statistisk Sentralbyrå ikke nevner er følgende av at om lag 15000 nordmenn hvert år ikke får se dagens lys. 

Hvis vi tar tallet fra 1978 til 2006 blir det 1 230 000 mennesker. Hvis disse hadde fått leve fra begynnelsen av tidsregningen til det såkalte kriseåret hadde deres etterkommere naturligvis igjen fått barn. Vi kan regne med at det hadde representert tre-fire generasjoner. Meget tyder på at disse ufødte liv ville ha kommet opp i et antall av over tre millioner mennesker. Det er den demografiske følgen av loven som ble innført om selvbestemt abort.

Fra festtidsskriftet til Børre Knudsen: ”Som en ild går Åndens ord”.