Artikel nr 6 fra blad nr 3-2008
Emne: Intervju
Forkynneren må selv leve i ransakelse

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Ove Eikje

Det er avgjørende at en forkynner lever i ransakelse innfor Gud. Er det noen som går fortapt under min talerstol, fordi jeg forkynner uklart om frelse og fortapelse? Et slikt spørsmål bør følge emissæren som en skygge! 

Dette sier Thorleif Odden til Utsyn. Han har reist som forkynner siden 1961, og mest i Stavanger krets. 

Former tilhørerne 

-Forkynnelse er det viktigste vi driver med, for den former våre tilhørere på godt og vondt. Derfor vil vi være på banen med et klart budskap om synd og nåde. Det er bare dette som kan frelse mennesker også i vår tid. 

Thorleif Odden peker på at det bibelske budskapet består av lov og evangelium – hva Gud krever om et menneske skal bli frelst ved egne gjerninger – og hva Jesus har gjort i stedet for oss for at vi skal komme inn i himmelen. – Guds hellige lov er plogspiss i forkynnelsen, og evangeliet er sæden. Folk trenger å høre at de er syndere i møte med den hellige Gud. Dersom dette blir avslørt for dem, har de bruk for en Frelser. Da trenger de virkelig å høre om Jesu verk for at syndere skal ha håp om en evig frelse. ”Se der Guds Lam som bærer verdens synd”, sa Johannes om Jesus. Han tok all vår synd og skam bort fra Guds åsyn for alltid. 

Selvransakelse for forkynneren 

-Hvorfor er selvransakelse så viktig også i en forkynners liv? –Fordi han er av samme stoff som tilhøreren! I Salme 139,23-24 står det så alvorlig: ”Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!” Dette gjelder alle kristne – også forkynnere. En stor fare for den som preker Guds ord, er at han kan alt så godt i teorien. Men det må bli avgjørende for predikanten at budskapet han bringer fram, har vært innom i hans eget hjerte før det flyr ut gjennom munnen! Derfor skal en forkynner stille spørsmålet i fullt alvor: Er jeg selv frelst? Hva er det egentlig jeg bygger min frelse på? Måtte vår frelsesvisshet bare være tuftet på det som Jesus gjorde da han ordnet opp i vårt forhold til Gud. Hans verk skal føre oss helt frem til himmelen, understreker Odden. 

(Fra Utsyn nr 32-1992. Thorleif Odden døde 5.august 1994)