Artikel nr 3 fra blad nr 2-2008
Emne: Påske
I vårt sted

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kristoffer Fjelde

”Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud”, 2 Kor 5,21. 

Før i tiden kunne en bli fri fra å gå i militæret eller i krig, om en bare fikk en å gå i stedet for seg. Stedfortrederen bar da vedkommendes nummer. 

Påskehøytiden minner oss om en større og mer alvorlig utkallelse. Det er Gud og den syndige menneskeslekt som møtes til oppgjør. Men da Gud visste at intet menneske kunne bli stående i dette oppgjør, sendte han sin sønn. Og han var villig til å bære “ditt nummer”. Ditt nummer kan du finne i Rom 3,23. Det er “synder-nummeret”. Han gikk inn under våre kår og var det et menneske skulle være for å stå fullkomment for Gud. Alle våre synder ble lagt på ham. Alt hva den hellige og rettferdige Gud kunne kreve av ham for oss – i vårt sted! 

La oss i denne høytid stanse opp i stille ærbødighet for smertens mann. Det var du og jeg som skulle ha gått denne vei, men han var villig og bar vårt nummer. 

Hvorfor? Guds ord svarer selv. For at vi i ham, i Jesus, skal bli rettferdige for Gud. I Jesus blir “synder-nummeret” gjort til intet. Og en røver blir i Jesus stående for Gud som om han aldri hadde gjort en synd!