Artikel nr 1 fra blad nr 2-2008
Emne: Påske
Han utslettet skyldbrevet

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

”Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre på korset” Kol 2,14- 15. 

Påskens budskap er det viktigste og mest betydningsfulle budskap i menneskehetens historie. På Golgata ble verdens frelser, sann Gud og sant menneske, henrettet mellom to forbrytere til all verdens hån og spott. Det eneste rettferdige og hellige menneske som har levd, ble ført til retterstedet utenfor byen og led en ”synders død”. Men Skriften sier at han døde for alle mennesker (2 Kor 5,15) og at han ”ved Guds nåde skulle smake døden for alle” Heb 2,9. 

Vårt bibelord taler om at Jesus utslettet skyldbrevet mot oss. Et skyldbrev er et ”håndskrift” hvor skylderen egenhendig skriver under på hva han skylder. Alle mennesker vet, eller kan vite at de er skyldnere overfor Gud (Rom 2,15). Det skyldbrev som det her er tale om, er Guds hellige lov som gjør alle mennesker skyldige for Gud. Da ingen klarer å holde Guds bud på grunn av vår arvesynd og våre daglige synder i tanker, ord og gjerninger, kan vi si at budene gikk oss imot. 

Da er det godt å få høre at Jesus utslettet skyldbrevet mot oss. Etter datidens materialer, ble et skyldbrev skrevet på papyrus (papir) eller pergament (skinn). En skrev på det med blekk (uten syre) slik at det trengte ikke inn i selve materialet, men ble liggende på overflaten. Men det som ble skrevet, var umulig å få bort uten en helt spesiell framgangsmåte. Ved å bruke en svamp kunne en få vekk skriften, men da forsvant den fullstendig slik at ingen var i stand til å se hva som var skrevet på det tidligere. Tenk Jesus strøk ut skyldbrevet slik at ingen, verken Gud eller satan og hans åndehær, kan se hva vi har gjort i tanker, ord og gjerninger, og det som gikk oss imot. Men ikke nok med det. Da Jesus ble naglet til korset, ble skyldbrevet samtidig naglet til korset og dermed tatt bort. Dette gjorde Jesus etter å ha oppfylt loven og døde for verdens synder, og dermed skjedde Guds rettigferdighet fyllest. 

Derfor, kjære leser, ta dette budskapet til deg. Jesus strøk ikke bare ut skyldbrevet slik at ingen kan se anklagepunktene mot deg lenger. Han naglet også skyldbrevet til korset. Dermed er det erklært dødt og maktesløst for både tid og evighet, og du får leve i hans frie nåde og motta syndenes forlatelse hver dag. 

På Golgata skjedde det også noe annet som har avgjørende betydning for både tid og evighet. Guds ord sier at Jesus avvæpnet maktene og myndighetene v. 15. Med ”maktene og myndighetene” tenkes det på Satans falne engler av ulik rang. Det så ut som om denne verdens fyrste hadde seiret fordi Jesus Kristus ble ført til Golgata og henrettet som en forbryter og ble lagt i en grav. Men den 3. dagen sto han opp igjen etter å ha seiret over død og grav. Satan og hans falne engler ble dermed avvæpnet da Jesus oppfylte Guds hellige lov og sonet all verdens synd. Dermed ble Satans våpen revet ut av hendene på ham, og han og hans englehær er beseiret for alltid og skal en dag bli kastet i ildsjøen (Åp 19,20; 20,10). 

Paulus bruker her et bilde fra et romersk triumftog hvor generalen, seierherren, marsjerte foran sin hær og bak fulgte alle krigsfangene som han hadde seiret over og tatt til fange. Apostelen framstiller Jesus som seierherre over alle ondskapens og mørkets makter og som nå blir vist fram for hele verden. Evangeliet, Ordet om korset, er Guds fullkomne seier over alle ondskapens krefter ved Jesus Kristus. 

Ved sin seier har Jesus Kristus åpnet veien til him-melen for alle. Alt er ferdig fra Guds side. ”La dere forlike med Gud!”, sier Guds ord (2 Kor 5,20). Jesus kaller på enhver synder til å forlike seg med Gud. Det vil si å bekjenne sin synd og tro på Jesus Kristus. Den som tar i mot Jesus, blir frelst og får dermed tilegnet seg Jesu liv og seier og får evig liv. Så skal vi få leve i hverdagen med forvissning om at Jesu forsoning og seier gjelder i all evighet for dem som lever i samfunnet med Jesus Kristus, verdens eneste håp, til den siste dag på jord.