Artikel nr 5 fra blad nr 5-2007
Emne: Trosblikk
Han gjorde sitt arbeid på skiva

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kristoffer Fjelde

Jer 18,3. 
"Som leiret i pottemakernes hånd, således er dere i min hånd, Israels hus!" (v. 6). 

Det er nyttig å stanse for at leiret er Guds barn. I seg selv er leiret lite verd, svakt og vanskelig å behandle. Ja selv i Mesterens hånd kan det mislykkes. Men han begynte på ny, gjorde det om igjen til et annet kar (v. 4). Hvor godt det er at Gud tar seg av det som er svakt og ringe. 

På skiva plassert av Guds veldige hånd er Guds barn. Du er plassert der du er i dine omstendigheter av Gud! Over deg og omkring deg er Guds veldige hender. Han behandler oss individuelt, enkeltvis, ikke dusinvis. 

Han behandler oss nøyaktig, ikke omtrentlig, etter sin uransakelige, himmelske visdom og innsikt. Han behandler oss, steller med oss etter sin nåde, ikke etter fortjeneste, eller for å straffe. Farten på skiva bestemmer han. Han bestemmer også når skiva skal stanses. Han som begynte, skal fullføre! Guds klokke går sikkert og rett! 

Job var på sin skive, Paulus med tornen på sin, salmedikteren Brorson på sin, Lina Sandell på sin, - I Guds hånd gjennom Ordet, i medgang og motgang, alle ting tjener dem til gode (Rom 8,28). 

Må vi ikke unndra oss Guds kjærlige hånd! 

Dann da, o Herre, skrøpelig ler. 
Ydmyk og villig Herre jeg ber.
Makten alene tilkommer deg. 
Rør ved meg, leg meg, før meg din vei.