content="text/html;charset=ISO-8859-1">
Artikel nr 10 fra blad nr 4 - 2007
Emne: Bokklipp
Kristendomsundervisningens betydning
Av Bo Giertz

Statens beste hjelp i kamp for retten, er en rett opplagt kristendomsundervisning. Fordi retten er statens moralske grunnvoll, er kristendomsundervisningen av fundamental betydning for et trossamfunn. Diktaturene forsøker alltid å falle kristendomsundervisningen i ryggen. De vil ikke ha noen moralsk kontroll over sine gjerninger. De vet meget vel at en generasjon som har fått en ordentlig kristen oppdragelse, ikke er mottagelig for en hvilken som helst ideologi. Det som har skjedd i vår tid, ville ha vært helt utenkelig ved århundreskiftet. Da hadde Guds lov en alt for stor plass i den allmenne bevissthet. 

Det måtte et ganske grundig avkristningsarbeide til for å få menneskene til å akseptere slaveri og konsentrasjonsleirer. Denne avkristningen hadde for en stor del allerede skjedd på forhånd, da Hitler kom til makten. Han behøvde bare å høste hvor andre hadde sådd. Skal Europa nå kunne reise seg på nytt, så kan det bare skje ved hjelp av de krefter som en gang løftet oss ut av barbariet, nemlig først og fremst en grundig kristen folkeoppdragelse og et alvorlig ment forsøk på å gjøre Guds lov til norm for samfunnslivet. 

Bare deri ligger botemidlet mot alt det vonde som avkristningen har ført med seg. Det mennesket som har lært å verdsette Guds lov, blir aldri så mykt i statens hånd, at det kan formes til en moralsk robot. Den som i sin samvittighet er bundet til Gud, blir selvstendig over for slagord og propagandafraser. Et menneske som vet at det står ansvarlig inn for Gud, aksepterer ikke hva som helst. Men det blir til gjengjeld samfunnets mest lojale medarbeider når det gjelder å hevde retten. Og det blir villig til å bære også meget store offer når det gjelder andres beste. 

(Fra boka: ”Kampen om retten”. Lunde Forlag)