content="text/html;charset=ISO-8859-1">
Artikel nr 6 fra blad nr 4 - 2007
Emne: For ungdom
Når følelsene blir borte
Af Bjarne Ydstebø

I vår tid så er det mange unge kristne som får problemer i sitt kristenliv, spesiellt når «den gode følelsen» uteblir.

Våre følelser kan svinge som dag og natt, og om det skulle være opp til vårt følelsesliv, så hadde det vært umulig å oppnå sann frelsesvisshet.

 Enkelte perioder så kan vi føle at vi er skikkelig «på høyden» - Bibellesingen er bra, og bønnelivet er varmt og åpent.

 Men enkelte ganger så føler vi oss «helt på bunnen» - Bibellesingen er dalende, bønnelivet tomt og kaldt, og lysten til å høre forkynnelse av Guds Ord er på et lavmål.

 Når dette skjer, da er det vanskelig å ha frelsesvisshet. Spørsmålene sniker seg innpå: Er jeg frelst? Gjelder Jesu grenseløse nåde også for meg?

 Den gode følelsen er borte – og frelsesvissheten også!

 La oss takke for at Herren ikke har latt følelsene våre være frelsesgrunnen!

 Frelsesgrunnen er Jesu død på Golgata – for syndere! Og dette gjelder, selv om våre følelser ikke føler det slik. Du skal få slippe å lete etter «den gode kristne følelsen» i deg selv, for vi har det skriftelig, i Guds Ord!

 Rom 1, 17; «for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.»

 I Sangboken, på nr. 273, så kan vi lese C.O Rosenius vitnesbyrd:

 «Men jeg har lært betrakte; hos Gud det skifter ei. Jeg har nå lært forakte; mitt hjertes ja og nei»

 Det er denne lærdom vi alle trenger å få tak i, om vi er i livets startsfase eller om vi er i livets sluttfase. Vi kan åpne vår Bibel, og lese hva Herren sier om seg selv, om frelsen, og om det evige håpet, i «vårt hjemland i Himmelen» (Fil 3,20a)

 Og det som er det herlige med det skrevne Ord, er at det er det samme igår og i dag, ja faktisk til evig tid. Salmisten skildrer Guds Ords troverdighet slik: «Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.» (Sal 119,89)

 Slå opp i din Bibel i dag. Slå opp i din Bibel i morgen, over imorgen, neste helg, neste år – du vil gjøre en fantastisk oppdagelse: Guds Ord er uforandrelig. Du kan lese om at frelsen er fullbragt, at det som skal gjøres, allerede er gjort – ved Jesu soningsdød på Golgata, for syndere (Luk 5,32)

 Rom 8, 3: «For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet»

Det er nok det som Jesus gjorde,
om blandt syndare størst du er
Du er beden til bryllupsbordet,
også deg har din Frelsar kjær 
Det er nok det som Jesus gjorde,
det i døden og dommen gjeld
Me vil byggja på nådeordet,
det er berggrunn som evig held 
    »La følelsene være føleser – Guds Ord står fast!