content="text/html;charset=ISO-8859-1">
Artikel nr 3 fra blad nr 4 - 2007
Emne: Sang
Inga bok er meg så kjær
Av M. B. Williams

Inga bok er meg så kjær 

Inga bok er meg så kjær 
som min moders bibel er, 
hennar tårer, hennar merke går’kje ut. 
Han er sliten, gammal no, 
men eg minnes vel kor ho 
tok meg varmt på fanget sitt og bad til Gud. 

Kor: Gamle bok, kjære bok, 
du meg minner om det dyre soningsblod! 
Meire kjær fra år til år 
blir du meg kvar helst eg går 
på den tronge veg som opp til himlen når. 

Som en god og stødig stav 
Gud i mor si hand den gav 
til eit våpen i dei harde, tunge år. 
Han er sliten, tårevåt, 
dogga titt av hennar gråt 
- Han har lært meg om min Frelsars blod og sår. 

Trøysta frå den gamle bok 
alltid varmt om hjarta tok, 
jaga hjarteverk og sjeleangest bort, 
ja, den heldt i mørkast stund, 
den gjev trøyst i dødens blund, 
den skal halda når eg står for himlens port. 

Å, kor vel eg minnest mor, 
ho meg lærde livsens Ord, 
bad meg leva som ein Josef for min Gud! 
Mose gror på hennar grav, 
men den bibel ho meg gav, 
er ei lykt for meg når lyset mitt går ut. 

(M. B. Williams. Anders Hovden 1927. Nr 593 i den nye Sangboken)