content="text/html;charset=ISO-8859-1">
Artikel nr 6 fra blad nr 2 - 2007
Emne: Påske
Korset - blodet - nåden
Av Hans Erik Nissen

Tre ord betyr alt for en kristen. De er den akse som hele kristenlivet dreier seg om. De er det sentrum som et Guds barn vender tilbake til igjen og igjen. De er kraftkilden som aldri blir tømt. Korset – blodet – nåden. 

Korset 

Korset betyr at du har en forsonet Gud. Uten korset var du prisgitt Guds vrede, og den er det mest forferdelige av alt. Det ser du på Golgata. Guds vrede betyr en lukket himmel, et evig mørke og fortvilelsens rop: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I helvete er Gud taus. 

Det er synden som er opphav til vreden. Vi fatter ikke syndens alvor og følger før vi blir opplyst gjennom Guds Ord og Den Hellige Ånd. Når du ser deg selv gjennom sannhetens klare og gjennomtrengende lys, blir du forferdet. Intet er så forferdelig som en anklaget og fordømt samvittighet. Da blir ett spørsmål brennende: Hvordan skal jeg få hjelp? 

Egne forsøk på grunnleggende vis å forandre tingenes tilstand er umulig. Riktignok kan det pyntes på det ytre. Det utrydder ikke syndens gift i hjerteroten. 

Bare ett eneste sted kan du få hjelp. Det er ved korsets fot hos Jesus. Der søker du til gjengjeld heller ikke forgjeves. Korset er seirens og frelsens tegn. 

Korset seiret over Guds vrede. Vreden fortæret Jesus. Da den gjorde det, opphørte den. Det betyr ikke at Gud ikke er vredens Gud. Det er han i all evighet, men det finns et sted hvor hans vrede ikke er. Det er ved Jesu kors. All Guds vredes kraft var der langfredag. Nå er den der aldri mer. 

Hvorfor er vreden forsvunnet? Det er fordi synden er borte. Jesus bar våre synder opp på korsets tre, men han bar dem ikke ned igjen. Jesus hang på korsets tre som et fastnaglet gjeldsbevis. Det forunderlige er at skyldbrevet forsvant ved at det ble slått fast. Gud utslettet det. Han tok det bort. 

Er det da underlig at korsets tegn er ditt livstegn? Du ble merket med det i ditt ansikt og bryst i dåpen. Gjennom hele livet brennes det inn i hjerte og sinn hver gang Jesus blir malt som korsfestet gjennom ordets forkynnelse. Til sist skal dette tegn lyse deg inn over evighetens grense. 

Korset betyr at du har funnet fristedet hvor det ikke er noen synd. Det er noe annet der. Det er Jesu blod. 

Blodet 

Blodet er uløselig knyttet til livet. Har du tatt imot Jesu blod, da har du tatt imot Jesu liv. Ditt eget liv gjelder ikke mer. Alene Jesu liv betyr noe. Det største og mest avgjørende i Jesu liv var de timer han levde for deg på korset. Da sonet han synden. Han gikk veien til ende. Han la seg i Guds hånd som offerlammet. 

Han lot utgyte sitt dyre blod og ville sitt liv ei spare, han led for meg til syndebot, for må jeg trygg nu fare, han er mitt hode og høvedsmann, ut i hans død min synd forsvant, der er jeg salig vorden. 

Blodet er livet. Derfor er det liv i et blikk på det blødende lam. Jesu Kristi, Guds sønns blod renser oss fra all synd. 

Tenk at du kan bli renset fra synd. Det er ikke noe som er bedre å bli renset for. Det teller ikke så lite å bli renset for falske beskyldninger og anklager. Likevel er det intet i sammenlikning med å bli renset fra arvesyndens dødbringende gift. Den har gjennomtrengt sjelens innerste og etterlatt meg død i overtredelse og synd. Og dens frukter er utallige. Men en dråpe av forsoningsblodet er nok. Den gjør min sjel så hvit som nyfallen snø. 

Nåden 

Å vaskes ren i blodet betyr mer enn ord kan uttrykke. Likevel er det ikke nok for Gud. Hans kjærlighet til deg kjenner ingen grense. Derfor skjuler han deg i nåde. Nåden er som en klædning. Den dekker deg fra topp til tå. Den gjør deg yndig i Guds øyne. Det fyller Guds hjerte med glede og velbehag å se på et barn som er kledd i nåde. 

Nåden er så stor at den strømmer over. Det innebærer at der hvor nåden er, er det ikke plass til noe annet enn nåde. Du er dekket, gjennomtrengt og fylt av nåde. Derfor er du likeså dyrebar for Gud som nåden er. 

Det var en gang du kom tomhendt til Gud. Du hadde intet å bringe annet enn synd og gode gjerninger som var besmittet av synden. Gud tok imot deg. Så ga han deg den beste kledning. Du fikk sko og ring. Nå kommer du ikke tomhendt mer. Du kommer med alt det som Gud har gitt deg. Du kommer med nåden. 

Når Gud ser deg, må han si: Der kommer mitt nådebarn. Du gleder Guds hjerte. Kledd i nådedrakten minner du bestandig Gud om Jesus. Intet kan gjøre deg så glad som å tenke på Jesus. Gud har det på samme måte. Den sanne lykke er å være ett med Gud i hans glede over Sønnen. Den gleden kan ingen ta verken fra deg eller Gud. Den er evig. 

Korset – blodet – nåden. Her har du funnet livet. Her skal du bygge. Her skal du leve. Her skal du dø. Når du synger om korset, blodet og nåden, synger du Lammets sang. Den begynner her nede. Den fortsetter i evighet. 

(Overset. A. Joramo)