Artikel nr 3 fra blad nr 1 - 2007
Emne: Dikt
Skatten
Av Gunvor Grødem

Skatten 

Eg har ein skatt her i mitt indre, 
som skin som ekte diamant, 
og Ordet får han til å tindre 
frå kvar ein slipte kant. 

Å, lat meg ikkje skugge laga 
men lata han få stråla fram 
så andre skatten kan oppdaga 
og opna seg for Han!