Artikel nr 3 fra blad nr 6-2004
Emne: Dikt
Julen nu åter är inne


Av Lina Sandell

Julen nu åter är inne
Samla oss Jesus kring dig,
Helga vårt hjärta och sinne
Och till din boning oss vig!
Led oss till krubban, den kära
Där vi dig finna förvisst,
Lär oss vår lovsång dig bära,
Om än i svaghet och brist! 

Bliv för oss vägen och ljuset, 
Sanningen själv för oss bliv.
Lys oss i hjärtat och huset 
Och oss din salighet giv! 
Giv oss en julfröjd som varar 
Ej blott en dag eller två 
När du din nåd oss förklarar, 
Hjälp oss att lita därpå! 

Giv oss den frid som du giver 
Icke den världen oss ger, 
Giv oss den fröjd som förbliver. 
Även då solen går ner! 
Lär oss att fröjdas och sjunga 
Här på vårt barnsliga vis, 
Tills vi med jublande tunga 
Sjunga däruppe ditt pris!