Artikel nr 4 fra blad nr 4-2004
Emne: For ungdom
Til deg som er ung


Av Göran Holmgren

Kristen glede

Vokt deg for falsk varedeklarasjon! Djevelen gir ofte et falskt bilde av et sant kristenliv. Den onde sier mange ganger at kristendommen er noe trist og kjedelig. At den tar bort alt som er moro her i livet. Er man en kristen, får man nesten ikke lov til å være glad.

Dette er en falsk varedeklarasjon! Dette bildet er en løgn, og kommer fra løgnens far (Joh 8,44). Sannheten er den motsatte. Er det noen som har rett til å være glad, så er det nettopp en kristen! Ikke minst en kristen ungdom.

Du har rett til å være glad på det menneskelige plan, på skapelsens plan. Du er jo et menneske som Gud har gitt "kropp og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser" (fra Luthers forklaring til den første trosartikkel). "Gled deg i din ungdom, du unge! La ditt hjerte være vel til mote i din ungdoms dager…" (Pred 11,9). En god latter gjør godt og virker befriende. La det ikke gå for lang tid mellom hver gang!

Men den finnes også en glede på et dypere plan, på det åndelige planet, på frelsens plan. Den glede som Jesus gir, er annerledes enn verdens glede. Det er med gleden på samme måte som med freden. Jesus sier i Joh 14,27: "Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere." Vi kunne også sette inn ordet glede der det står fred i dette bibelordet.

Kristen glede = Kristus-glede

Ingenting kan sammenlignes med det å få eie Jesus som sin Frelser. Dette er den største gleden for Guds barn. Stundom blir en kristen grepet av frelsens glede på en helt spesiell måte, og synger gjerne: "Salige visshet, Jesus er min! Han er min hyrde, kaller meg sin. Salige visshet! All ting er vel. Jesus har kjøpt meg, legem og sjel. Han er min glede, han er min sang, ham skal jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud, han er min brudgom, jeg er hans brud." Legg merke til de ordene jeg har streket under. Alle markerer at virkelig kristen glede alltid er Kristus-glede – glede over hva jeg har i Kristus.

Hvordan er det i mange såkalte kristne ungdomsmiljøer i dag? Dessverre er jeg redd for at det finnes mye ytre glede, men lite av ekte, dyp Kristus-glede. Måtte vi alle prøve oss selv. Uansett hvilken sammenheng vi tilhører.

Måtte Jesus få være i sentrum hos oss! Da kommer også den rette gleden. Og – la meg legge til for at ingen skal misforstå: Kristus-gleden ødelegger ikke den menneskelige humor og glede. Tvert imot!

Gledesdreperen

Djevelen lokker med glede. Det gjelder oss alle, og ikke minst deg som er ung. Men husk at han lurer deg. Han er den store bedrageren og løgneren. Djevelen kan ikke gi noen virkelig glede. Han er i virkeligheten den store gledesdreperen.

Vi ser det ganske tidlig i menneskehetens historie. Adam og Eva levde i Edens hage. De levde i en vidunderlig harmoni med Gud. I den store gleden. Så kom djevelen. Han førte dem bort fra Guds ord, ja, fra Gud selv. Dermed kom de også bort fra gledens kilde. Alt skulle ha endt i evig ulykke for hele menneskeheten om ikke Gud selv hadde grepet inn.

Gud ga de første menneskene løftet om at kvinnens ætt skulle knuse slangens hode (1 Mos 3,15). Og da tiden var inne, sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne. Jesus er både sann Gud og sant menneske. Derfor kunne han bli vår Frelser og åpne veien tilbake til samfunn med Gud. Da Jesus ble født, sier en engel: "Se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser…" (Luk 2,10-11). Dette er evangeliet! Evangelium = gledesbudskap!

Kjære unge venn! Har du tatt imot dette evangeliet? Om du lever med Jesus i dag, da har du syndenes forlatelse. Da er du en borger i Guds rike. Dette riket består i "rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd" (Rom 14,17). Der vokser også den frukt fram som er glede (Gal 5,22).

Glede og lidelse

"Vær alltid glade", står det i 1 Tess 5,16. Hva betyr det? Skal man alltid gå omkring med et smil på leppene? Skal man le også når man blir dårlig behandlet av klassekamerater, og kanskje til og med av læreren, fordi man er en kristen?

Nei, det handler ikke om en ytre glede. Du er ikke nødt til å smile når du har det vanskelig. Også en kristen har lov til å gråte. Vi har alle tunge dager, da alt synes å gå en imot. Men som en kristen har jeg en usynlig kraftkilde. Bibelen sier ikke bare "vær alltid glade". Det står også: "Gled dere i Herren alltid!" (Fil 4,4). Her er hemmeligheten. Det som jeg har i Jesus, forandres ikke. Den himmelske gledeskilden er Jesus. Fra ham kan det flyte en stille gledestrøm til hjertets indre – midt i det at jeg gråter og kjemper med en vanskelig ytre situasjon.

Ungdomstiden er en rik tid. Men det er ikke alltid lett å være ung. Spesielt ikke å være ung og kristen. Selv om det er det største av alt. Da jeg var ung, sang vi: "Å være ung, ja, det er stort. Å være frelst dog større er. Men være både ung og frelst, det størst av alt i livet er."

Det har alltid kostet å bekjenne kristentroen. Men antagelig koster det enda mer for en ung kristen i dag enn for tjue, tretti, førti eller femti år siden. Det fører med seg mange tårer og rop om hjelp. Men midt i tårene og nøden kommer Guds Ånd til hjelp. Kristne ungdommer! Tenk på det vi leser i 1 Pet 4,14.16: 1Pet 4:14-16: "Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere. …Lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn.

Den evige gleden

Guds folk ser framover. Vi lengter til den dagen da vi er framme i himmelen og får oppleve den fullkomne gleden hos Gud. All ekte kristen glede her i livet er bare en forsmak på den himmelske gleden.

Den evige gleden blir sammenlignet med en bryllupsfest. Hvilken dag det skal bli! Bruden – Guds barn – skal fullkomment forenes med Brudgommen – Kristus. Da skal gleden aldri bli dempet av noen fristelse, synd eller sjelefiende. Da heter det: "La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede" (Åp 19,7). Du vil vel være med den dagen da den evige gleden fullkomment bryter fram?

Fra Pietisten
(Overs. G.R.)