Artikel nr 7 fra blad nr 3-2004
Emne: Vitnesbyrd og tjeneste
Å leve på overtid


Av Olav Fjermedal

Jesaja 38,1-8

Juda-kongen Hiskia ble dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amos sønn, inn til ham og sa: «Så sier Herren: Beskikk ditt hus. For du skal dø og ikke leve lenger.» Dette var tungt for Hiskia å høre. Han bad til Herren og gråt høyt.

Da kom igjen Herrens ord til profeten Jesaja, og det lød så: «Gå og si til Hiskia: Så sier Herren, din far Davids Gud: Jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer. Se, jeg legger femten år til din alder" (v 5).

Herren gav Hiskia et tegn på at han ville holde det han nå hadde lovet: "Se, jeg vil la skyggen gå tilbake så mange trinn som den har flyttet seg med solen på Akas’ trapp, ti trinn. Så gikk solen tilbake ti av de trinnene den hadde gått ned» (v 8).

Kong Hiskia, som var gudfryktig, fikk av Herren femten år til å leve på, i overtid.


Når jeg leser denne fine beretningen om Guds bønnhørelse, må jeg tenke på det som hendte meg i februar 1992.

Da fikk jeg diagnosen: Ondartet kreft. Tanken kom da om mine dager her på jorden kanskje snart var talte? Jeg la mitt liv, min framtid i Herrens hender. Skulle jeg snart dø? Tanken fulgte meg. Jeg tenkte på min kjære familie, kona og barna og barnebarna.

Da fikk jeg en underlig opplevelse: Tidlig på morgenen 23. februar 1992 talte en stemme til meg ganske tydelig og sterkt: «Du skal ikke dø, men leve og fortelle Herrens gjerninger». Jeg var klar over at dette var Gud som talte til meg. Jeg fant min Bibel og leste fra Salme 118,17, der dette ordet står skrevet.

Noen tid deretter ble jeg sendt til Rikshospitalet, og ble operert der den 9. mars 1992. I flere år gikk jeg til kontroll. Kreften hadde stanset. Jeg fikk da, og har fram til i dag, 23. februar 2004, fått leve i tolv år på overtid.

Denne Herrens gjerning har jeg fortalt om til mine venner, til ære for Jesus. I disse tolv årene jeg har fått leve på overtid, har Gud gitt meg nådegave til å skrive mange kristne sanger og dikt. Mange av diktene er skrevet ut fra beretninger i Bibelen.

En sangkassett/CD, som jeg gav navnet «Himmellengt», er gitt ut på «Bibelsk Tros kassettjeneste». Sangene synges av tre troende ungdommer. Denne kassett/CD er jeg glad og takknemlig for, og takker Gud for den. All ære og takk til Jesus.

I disse tolv årene på overtid har Gud gitt meg flere nye gilde troende venner utover i landet. Disse mine venner er jeg ofte i telefonkontakt med. De er så gode forbedere. Det er Guds rike velsignelse over heimen vår.

Hvor mange år jeg heretter vil få på overtid, vet jeg ikke. Framtiden ligger i Guds, den allmektiges hånd. «I din hånd er mine tider» (Salm 31,16).

Gårsdagen er forbi. Morgendagen har ingen sett. Men i dag hjelper Herren.

Det er underlig å sitte her i dag og skrive disse linjer, og tenke tilbake på de årene jeg har fått leve på overtid. Guds rike nåde og velsignelse har vi merket i heimen vår.