Artikel nr 7 fra blad nr 2-2004
Emne: Påske
Helliget Herren i hjertet og sinnet


Av Olav Nergård


Mel. : Jesus din søte forening å smake
 

Helliget Herren i hjertet og sinnet.
Helliget ham med hvert eneste lem.
Helliget ham både ute og inne:
– her mellom venner og ute blant dem
som enda håner hans «liten og stor».
Helliget ham – så han ene får råde
gjennom mitt vesen i liv og i ord.

Helliget ham når jeg taler og skriver.
Helliget ham i hvert eneste valg.
Helliget Herren i alle motiver. –
Helliget Herren ved kjøp og ved salg.
Helliget Herren i heim og i kirke.
Helliget Herren hver eneste dag.
– Helliget Herren i hele mitt virke,
alltid – i alt til min Frelsers behag.

Helliget deg – men du kjenner min smerte.
– Se hvor jeg faller i ild eller vann.
Helliget deg – men mitt trossige hjerte
tennes av synden og verden i brann.
La meg få se deg, min Jesus, i nøden,
se din forsoning og frelse for meg.
Da er jeg både i livet og døden
– nå og i evighet – helliget deg.