Artikel nr 5 fra blad nr 2-2004
Emne: Påske
Å, for ei gleda når heime eg er


Av Olav Fjermedal

1. Å, for ei gleda når heime eg er,
frelst i det himmelske kor.
Då er me fri frå alt tungt som var her,
tenk for ei glede så stor.
Der i Guds himmel, på gullgater gå,
å for ei gleda for truna å stå.
Guds eiga rettferd skal vera mi drakt,
heime i himmelens prakt.

 2. Tenk når min Frelsar i sky kommer ned,
hentar si dyrt kjøpte brud.
Hentar meg heim til den himmelske fred,
til evig kvila hos Gud.
Smerte og sorg kjenner bruda titt her,
berga ved Frelsarens namn er ho der.
Å, for ei gleda når herfrå eg fer,
frelst i all æva eg er.

3. Då skal eg syngja i englanes kor,
lovsong og takk til vår Gud.
Da skal eg sjå Han, min Frelsar så stor,
tenk, eg er Frelsarens brud.
Lovsong skal lyde til Frelsarens pris,
han som meg kjøpte til Guds paradis.
Då skal for evig eg Jesus bli lik,
eg er uendeleg rik.