Artikel nr 14 fra blad nr 6-2003
Emne: Sang
Eit håp eg har


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Fjermedal

1. Eit håp eg har, ja takk min Gud,
mitt håp er Jesus Krist.
Eit anker trygt, for Jesu brud,
det anker held for visst.

2. Der innanfor forhenget
når eit anker trygt og fast.
Der Jesus, min utløysar, står,
hans hjarta for meg brast.

3. Til nådestolen får eg gå,
 i Jesu namn eg bed.
I nådepakta får eg stå,
min Jesus er min fred.

4. Ja, takk min Gud, for denne von.
Min Jesus siger vann.
Takk, takk for frelsa ved Guds Son,
eg fred i Jesus fann.