Artikel nr 4 fra blad nr 6-2003
Emne: Sang
Et 100-års minne og en ukjent julesang


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Sang av Lina Sandell

Den 27. juli var det 100 år siden Lina Sandell døde. I Bibelsk Tro markerer vi dette ved å sitere en julesang av denne kjære og sentrale sangforfatteren. Sangen som siteres er oversatt av Inger Holter og vi fant den i Astri Valen-Sendstads lesverdige bok «Lina Sandell – et dikterliv til Herrens ære»: 

O du velsignede juletid, 
vær oss velkommen tilbake! 
La oss alt mere av Jesu fred 
innerst i hjertet få smake! 

La oss få samles på barnevis, 
om krybben vi oss forlyster, 
synger til Frelserens lov og pris, 
ja, selv om dagen er dyster. 

Selv om sin Faders bilde han var, 
tjenerens rolle han tager 
byrden vår tålig og ydmykt han bar, 
Omsorg for sine han drager. 

Englene endog attrår å se 
dette, det største av under. 
Må vi fordype oss i det som de 
midt i de flyktende stunder.