Artikel nr 13 fra blad nr 5-2003
Emne: Sang
O Gud, min Gud, hvor jeg er glad


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Lina Sandell

1. O Gud, min Gud, hvor jeg er glad,
en drakt jeg fikk av deg,
som passer til den nye stad
hvortil jeg akter meg.

2. Jeg kan ei nok betrakte den
med fryd hver kveld og gry.
Hvor ofte jeg den ser igjen,
den er dog like ny.

 3. Ei rynke eller plett der er,
ei minste feil den har.
Den gjør for Gud meg ren og kjær,
hvor syndig jeg enn var.

4.Den er meg nok til salighet,
den er meg evig god.
Den er Guds Sønns rettferdighet,
og kjøptes med hans blod.

5. Bland aldri inn, du Jesu brud,
det minste eget godt;
for mellom synderen og Gud,
der gjelder nåden blott.

6. O, du Guds Lam, pris være deg
for din rettferdighet,
som aldri kan forandre seg!
Ha takk i evighet!