Artikel nr 17 fra blad nr 4-2003
Emne: Sang
Til fredens hjem


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Agatha Rosenius

il fredens hjem, til rette faderhuset,
Min trette sjel med lengsel strekker seg;
Til fredens hjem fra tunge jordegruset
Jeg skuer hjem, min Frelser kjær, til deg.
Her nede er ei noen ro,
Vårt blikk er mørkt og svak vår tro,
Og hyttens bånd oss trykker.

Men Gud skje pris at tiden fremad iler
Det kommer alt som Herren lovet har!
Jeg trygg og glad på Herrens ord nu hviler,
Den kommer hjem som Herren Jesus har.
Og da er glemt jordens tvang,
I evig lys blant englers sang
Vi oss fra striden hviler.

Men, Jesus kjær, behold kun du mitt hjerte,
La tidens strøm ei drage meg fra deg!
I fryd og nød, i glede og i smerte,
Blott du, blott du, blott du husvaler mig!
La hva der vil berøves meg,
Når, Jesus, jeg blott eier deg,
Da er jeg glad og salig!