Artikel nr 7 fra blad nr 4-2003
Emne: Sang
Snart jeg hører hjemlands klokker


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av ukjent forfatter

Snart jeg hører hjemlands klokker ringer meg til hvilen inn.
Da skal jeg i himlens sal få lov å møte Jesus min.
O hva gjør det da om jeg går trett og ensom her på jord?
Snart så skal jeg herfra flytte hjem til himlen til Guds bo.

Mang en gang jeg nær fortviler, veien synes stundom lang.
Men min Jesus til meg smiler, gir meg kraft og mot fra han
Til å overvinne tanken som vil lokke meg og dra
Bort fra Jesus som seg ofret på sitt kors på Golgata.

Jesus, vil du holde korset for meg når jeg sovner inn.
At jeg i min siste time må få se at du er min.
Å få kjenne dine armer favne meg i dødens blund.
Å få se deg til meg smile i min siste hårde stund.


(Ukjent forfatter)