Artikel nr 2 fra blad nr 4-2003
Emne: Andakt
Har du løst noen?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Steinar Handeland

 Alle mennesker kan oppleve Guds naturlige åpenbaring i skaperverket, og det er underfullt. Men bare den gjenfødte kan oppleve den guddommelige åpenbaring, Jesus Kristus og hans hellige ord, og det er himmelsk. 

Svært mange aspekter ligger inne i de 8 første versene av første kapittel i Johannes åpenbaring: Prologen i 1,1-8. Vi vil nevne noen få: 

1. De 7 menighetene blir møtt av den personlige hilsen fra den herliggjorte oppstandne frelser, 1,12-18. Jesus velsigner dem sammen med Faderen og Ånden. Denne åpenbaring fra den treenige Gud, det profetiske ord, vers 3-5, er fra ham, det troverdige vitnet, som er, var og kommer. 

2. Den allmektige og allvitende Gud, han som kjenner de 7 menighetene og alle de kristnes tider og kår på jorden disse 2000 år, fordi han er den førstefødte av de døde, herskeren over kongene på jorden, Alfa og Omega. Guds Sønn, herlighetens Herre, "Han som elsket oss og løste oss." Legg merke til de to verb i vers 5: elsker (presens, nåtid) og løste (preteritum, fortid). – Har du løst noen fra dommen, døden og fortapelsen? Vi står ofte som livets "sporpensere" i tjenesten for Jesus, i forlikelsens tjeneste, og vi ber i Kristi sted: "La dere forlike med Gud!" Men hør: 

3. Først av alt var det han som elsket oss og løste oss fra våre synder med sitt blod! Glem aldri det! Han elsket og elsker deg med en evig kjærlighet! Med sitt hjerteblod betalte han prisen: Han løste deg på Golgata kors, der han betalte løsesummen for deg! Gjelden er betalt, synden er sonet, vår Gud er en forsonet Gud. Du er frikjøpt med Sønnens lydighet, den eneste Gud visste kunne makte offeret, for han måtte være alt det du ikke er: Hellig, ren rettferdig, gudfryktig, fullkommen, uten synd! Hvorfor? Han skulle gjøre deg til et hellig presteskap for Gud, med direkte adgang til nådetronen. Han skulle gjøre deg til et åndelig kongerike, en åndelig stein og åndelig støtte i Guds tempel. Du skulle løftes opp på hans barnekår og få barnets rettigheter hos den evige, levende Gud. Alt skulle du arve for Jesu skyld! Uten Jesus blir livet og evigheten bare mørke, gråt og evig død. 

4. Snart kommer han tilbake, han kommer med skyene og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Ja, alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Du og jeg, alle udødelige sjeler skal se hans øyne og vite: Ja, det er sant, han var, er og blir til evig tid! Er han din Frelser eller din dommer – nå?

5. Salig (frikjent stilling hos Gud) er den som leser det profetiske ord og hører det – og tar vare på det! For tiden er nær. Jesu gjenkomst er så nær, så nær og hans profetiske ord oppfylles for våre øyne. Det sterkeste bevis på dette er Israel og hedningenes tider, slik Rom 11,25 og Luk 21,24 lyder i Skriftene. Er du gjenløst og klar til å møte Kristus?