Artikel nr 6 fra blad nr 3-2003
Emne: Dikt
Å salige hvilested ved Jesu føtter!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Ukjent forfatter

Å salige hvilested ved Jesu føtter,
Hvor trygt jeg kan legge ned,
Alt som meg møter.
Han ene meg helt forstår,
Når jeg meg klager,
For alle de skjulte sår,
Og alt som nager.

Ja salige trøstens ord.
Han til meg taler.
Han dekker sitt rike bord,
Og Ånden svaler.
Av nåde jeg allting får,
Når jeg meg bøyer.
For trofast hans løfter står,
Om enn han drøyer.
En stund ved min Frelsers fot,
Gir lys i mørke.
Den bringer mitt hjerte mot,
Og sjelen styrke.
Den kveler all vantros makt,
Så jeg kan hvile
På alt hva min Gud har sagt –
Og atter smile.
Alene med Jesus her,
Er godt å være,
Jeg der med glede ser,
Han vil meg bære.
Og fører meg sikkert ut,
Av alle snarer,
Til jeg står frelst hos Gud,
Fra alle farer.