Artikel nr 3 fra blad nr 2-2003
Emne: Påske
Jesu fornedrelse og opphøyelse


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Henric Staxäng

Jesus var stilt fram for Pilatus. Etter påtrykk fra folket ble Barabbas benådet og Jesus dømt til døden. Før døden på korset ble han pisket. Ryggen hans ble flenget. Blodet fløt. 

Deretter satte de en krone av torner på hodet hans. Hodet ble såret. Blodet fløt. De gudløse soldatene bøyde siden kne for ham og sa: "Vær hilset, du jødenes konge!" De spyttet på ham og slo ham i hodet med et rør. Så ble Jesus ført til Golgata. Hans hender og føtter ble gjennomboret av nagler. Blodet fløt. 

Det var råbarkete soldater som gjennomførte piskingen, tornekroningen og korsfestelsen, men bak dem sto en hellig Gud. Jesu lidelse og død var lidelse og død under Guds vrede. All vår synd ble lagt på Jesus. Herren, den uskyldige, ble nå den skyldige. Han trådte inn i vårt sted. Det innebar at hele Guds vrede over synden slo ned på Jesus. All synd – også de groveste synder som er begått på denne jord, også dine synder – fikk sin dom og straff på det midterste korset på Golgata. Foraktet og forlatt møtte han døden, i den dypeste fornedring. 

Men på den tredje dag sto Jesus opp igjen. Vi har en levende Frelser, som har stått opp fra de døde og er opphøyet til himmelen, der han sitter ved Faderens høyre side. Gud er forsonet og har opphøyet sin Sønn over alle ting, og har gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. 

På dommens store dag skal alle mennesker samles innfor Jesu domstol. Alle knær skal bøyes for Herren den Hellige, også de brutale soldatenes knær, de som spottet og pinte Jesus. Jesu opphøyelse og makt blir da synlig for alle. På den dagen skal Guds vrede ramme alle som ikke her i tiden har tatt sin tilflukt til Kristus og hyllet ham som sin Frelser. Din evighet beror på ditt forhold og innstilling til denne foraktede og opphøyde Kristus. 

I dag stilles en tornekronet, korsfestet og oppstått Frelser foran deg i evangeliets ord. Det var dine synder som var årsak til Jesu lidelse og død. Vi synger i en salme: "Kjenn din syndeskyld med smerte, han korsfestet ble for den". Dra deg ikke unna når Gud i sitt ord går i rette med ditt hjerte og ditt liv. Ydmyk deg under Guds mektige hånd og bekjenn dine synder for Herren Jesus. Da ser Gud sin Sønns blod og du går fri. Utelukkende for Jesu blods skyld blir din samvittighet renset. Jesu offerdød på korset og hans blod som fløt, er den eneste grunn til at vi kan ha håp om salighet. Luther skriver i sin forklaring til den andre trosartikkel:

Jesus "har forløst meg fortapte og fordømte menneske, har kjøpt meg, vunnet meg og frigjort meg fra alle synder, fra dødens og fra djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod og med sin uskyldige lidelse og død". 

Får Den Hellige Ånd bo i ditt hjerte, da blir Jesu blod din eneste trøst, dag etter dag. Du blir aldri ferdig med å grunne på ordene: "Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd". Dette skriftsitatet får du gjøre til din bønn, ord for ord. Du får tro at det gjelder deg, hvor såret din samvittighet enn er, hvor mislykket og uverdig du enn føler deg. 

Ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Forakt ikke Jesus blod! I Hebreerbrevet 9,22 står det: "Uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt". Det finnes ikke noe annet renselsesmiddel mot syndens mørke flekker i ditt liv, enn Jesu hellige og dyre blod. 

"Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd". Dette evangelium omskaper menneskehjertet og får det til å kjenne avsky for synden og verdsligheten. 

Bli ved i stillhet ved Guds ord og bønn, dag etter dag. Bli hos Jesus med bønn om nåde, forlatelse og hjelp med takk. Hold deg ved evangeliet om Jesus som korsfestet og oppstått, så blir din sjel frelst. Allerede her i livet kan du stemme i slik det står i en påskesalme: "For ditt kors er all min ære, og ditt blod min største skatt". 

Snart bryter evigheten inn, og alle mennesker skal gjøre regnskap for Herren Jesus, han som er den opphøyde dommer over levende og døde. Det blir en annerledes dom enn vi tenker oss – en forskrekkelig dag for mange, men en gledens dag for dem som blir gjenkjent av Jesus, for dem som her i tiden er blitt tvettet rene i Lammets blod (Åp 7,14). 

Kanskje noen av dem som pinte og spottet Jesus i Pilatus’ borg, på dommens dag får stå på Jesu høyre side, benådet, frelst og salig. Jesus døde også for dem. Ingen av disiplene var med inn i borgen, der Jesus ble pint og tornekronet. Likevel har vi en utførlig beskrivelse av det. Kanskje noen av dem som var med, siden ble vunnet for Herren. 

Ingen som bekjenner sine synder og vender seg til synderes Frelser med bønn om nåde og barmhjertighet, skal gå fortapt. 

I stedet lyder evangeliet: "Dine synder er forlatt". Jesu, Guds Sønns blod renser oss fra all synd. 

Det at store syndere får nåde og blir frelst, fører til at Jesus, vår Herre, blir opphøyd og får ære. 

(Overs. av G.R.)