Artikel nr 07 fra blad nr 6-2002
Emne: Sang
Med han eg døydde på Golgata kross


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Guttorm Raen

Med Han eg døydde på Golgata kross
eig no det liv Jesus vann der for oss.
For all mi synd var det Frelsaren bar
då for all verda han sonoffer var.

Kor:

Takk, kjære Frelsar, at nåden no gjeld!
Takk at ved Ordet du trua mi held!
Takk at du lever og med meg vil gå,
leier meg slik at eg målet skal nå.

Rettferd og helging – alt har eg i deg.
Hjelp meg å tru at ditt liv gjeld for meg
når i mi sjel eg ser synda si gru,
når lov og krav vil meg bort frå deg snu.

Lær meg forsaka alt det som du ser
hindra meg vil i å fylgja deg her,
slik at mi ferd ikkje skjemmer for deg,
og verda ikkje får makt over meg.

Gjev meg å vitna i liv og i ord,
fylgja ditt kall i mi gjerning på jord.
Alt det som møter meg, kjenner du vel.
Vern om meg til eg i himlen er sæl!

Merknad: 

De to første linjene i vers 1 er i virkeligheten hentet fra sangen "Jesus på Golgata livet meg vann", slik den opprinnelig lød. Sangen, som er oversatt fra engelsk, hadde en annen begynnelse i den utgaven av Sangboken som var i bruk fram til 1950-årene. Det var en ordlyd som var mer i samsvar med originalen ("Dying with Jesus a death reckoned mine. Living with Jesus a new life divine."), men den haltet litt i rytmen. Ved revisjonen av Sangboken ble denne ordlyden endret, og dessverre ble det gjort på en måte som tok bort den sannheten som er så konsist uttrykt i originalen, og som er en viktig bibelsk sannhet. Så langt jeg kjenner til, kommer ikke denne siden fram så tydelig i andre sanger vi har. 

Jeg har justert litt på ordlyden, slik at rytmen blir bedre. Resten av sangen er originalt. Men den kan synges på samme melodi som "Jesus på Golgata livet meg vann". 

Guttorm Raen