Artikel nr 06 fra blad nr 6-2002
Emne: Bokmelding
Ulike medarbeidere - samme vitnesbyrd


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Guttorm Raen

Kjell Dahlene: Medarbeidere for evangeliet - de fulgte Paulus 
Lunde forlag 2002, 215 s 

Paulus er en viktig person i Det nye testamente – både fordi den siste del av Apostlenes gjerninger forteller om hans virke som "hedningenes apostel", og fordi vi i Det nye testamente har tretten brev han har skrevet. Men Paulus virket ikke alene. Mange medarbeidere er nevnt både i Apostlenes gjerninger og i brevene. Det er de viktigste av disse denne boka handler om – fra Barnabas og Timoteus til Føbe og Klaudia. 

Kjell Dahlene er en av dem som har evne til å skrive sunt oppbyggelig, slik at vi får innblikk i de forskjellige sider som Bibelen taler om, at det blir balansert og at vekten ikke blir lagt på mindre viktige trekk. Dermed blir det heller ikke personfokusert i snever forstand, så de personer det skrives om, i seg selv står fram som det sentrale. Det er budskapet, evangeliet, som er det viktigste, og vi blir ført inn i ulike sider av det å være "medarbeidere for evangeliet". Forfatteren har det klart for seg at det er det som Bibelen klart lærer, som må være det overordnede, som når han på en fin måte gjør oppmerksom på forskjellen mellom menns og kvinners tjeneste i forbindelse med omtalen av Priskilla og Akvilas. 

I det siste kapitlet, om Klaudia, går forfatteren ut over det som direkte er sagt i Det nye testamente – som bare nevner navnet hennes, og tar fram annet arkeologisk og historisk materiale som mange mener gjelder henne. Selv om opplysningene er noe sparsomme, slik at vi ikke kan slå alt bastant fast, er det ikke usannsynlig at hennes bakgrunn var slik det blir beskrevet (Fil 4,22 forteller f.eks. om troende i keiserens hus). Det er blitt en fin beretning om evangeliets gang til ulike mennesker. 

Vi har tidligere fått bøker fra Kjell Dahlene med utgangspunkt i beretningene om Abraham og om Nehemja, og det er en glede også å anbefale denne boka.