Artikel nr 05 fra blad nr 4-2002
Emne: Dikt
Når jeg ber


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård

Når jeg ber, 
så be i meg, 
Herre, ved din Ånd. 
– Når det skjer, 
så rører jeg 
ved din allmakts hånd. 
– For du kom 
og tok min nød, 
bar min dom 
og led min død. 
Og jo mer 
jeg ser på deg, 
løses mine bånd.